Grupa AML (ALUMETAL), jeden z największych europejskich producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych dla przemysłu motoryzacyjnego, przewiduje rekordowe wyniki finansowe w bieżącym kwartale. Wewnętrzne analizy wskazują na osiągnięcie wolumenu sprzedaży około 60 tys. ton stopów (+30% rdr), wzrost przychodów ze sprzedaży o około 60% rdr, a także wypracowanie wyniku EBITDA wyższego o ponad 100% rdr oraz znormalizowanego zysku netto o około 200% rdr. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Alumetal zaraportowała 322,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 26,1 mln zł wyniku EBITDA oraz 15,1 mln zł znormalizowanego zysku netto.

- Ponadprzeciętny przewidywany wzrost wyników bieżącego kwartału wynika przede wszystkim ze wzrostu popytu na produkty Grupy Alumetal i zwiększenia naszego udziału w rynku europejskim. Stopień wykorzystania naszych zdolności produkcyjnych wzrósł do około 90%, a w ostatnich miesiącach do eksploatacji włączyliśmy nową, efektywną kosztowo linię produkcyjną w zmodernizowanym zakładzie w Kętach. Jesteśmy na pewno również beneficjentem korzystnej relacji pomiędzy cenami sprzedaży stopów aluminiowych a cenami zakupu aluminiowych surowców złomowych. Pozytywne trendy – jak na razie - obserwujemy również w perspektywie kolejnych miesięcy – komentuje Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A.

Finalne wyniki finansowe Grupy Alumetal zostaną podane w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2021 roku, którego publikacja jest planowana na 17 maja 2021 roku.