Akcjonariusze RPC (ROPCZYCE) ogłosili wezwanie na 1 057 825 akcji, czyli 16,9% wszystkich akcji spółki. Cena za akcję została ustalona na 26,73 zł. 

"Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający Akcje zamierzają osiągnąć 71,99% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, czyli posiadać 4.506.303 akcji w kapitale zakładowym Spółki" - czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 22 marca i potrwają do 20 kwietnia 2021 r.

Akcjonariusze będący członkami porozumienia to: Pan Józef Siwiec, Pan Marian Darłak, Pan Leszek Piczak, Pan Robert Siwiec, Pan Zbigniew Czapka, Pan Robert Duszkiewicz, Pan Krzysztof Miąso, Pan Roman Wenc oraz Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.

Członkowie porozumienia zamierzają nabywać akcje spółki oraz działać w celu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.