Największy polski producent AGD zanotował w 2020 roku ponad 3 mld zł przychodów oraz wypracował również rekordowe zyski – wynika z opublikowanych wstępnych, szacunkowych wyników finansowych. Kluczowe czynniki sukcesu to restrykcyjna polityka kosztowa oraz sprzyjające tendencje rynkowe po odmrożeniu gospodarek przy jednoczesnym bardzo dobrym spozycjonowaniu strategicznym Grupy Amica.

Grupa AMC (AMICA) przekroczyła próg 3 mld zł rocznej sprzedaży oraz 200 mln zł zysku operacyjnego (o jedną piątą więcej niż przed rokiem). Wstępne, szacunkowe dane finansowe za rok 2020 wskazują jednocześnie na wzrost rentowności operacyjnej o 0,9 pkt proc., do 6,5%, a rentowności na poziomie zysku brutto o 1,4 pkt proc., do 6,3%. W rezultacie zysk brutto szacunkowo zbliżył się do 194 mln zł, rosnąc o 34% rdr (publikacja pełnego raportu okresowego za rok 2020 wraz z finalnymi danymi finansowymi planowana jest 31 marca br.)

– To był udany rok, w którym Grupa Amica umocniła swoją pozycję rynkową, budując istotną wartość dla akcjonariuszy. W naturalny sposób pozytywnie odczuliśmy ożywienie popytu na wielu rynkach po wiosennym okresie lockdownu. Wraz z dużym reżimem kosztowym pozwoliło nam to wypracować wysokie dynamiki wzrostu wyników – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i personalnych.

Biorąc pod uwagę charakter trwającej pandemii, z inicjatywy Prezesa Jacka Rutkowskiego w Grupie Amica został powołany projekt „Day After”, który jest sukcesywnie realizowany. Jego celem jest wykorzystanie kluczowych trendów i zmian zachowań konsumenckich w „nowej normalności”. Powołane zostały zespoły tematyczne ds. czynników makroekonomicznych, sytuacji na rynku AGD w Europie, dostosowania organizacji do nowej rzeczywistości, finansów.

Warto zauważyć, że pomimo zawirowań w otoczeniu biznesowym Grupa Amica prowadziła w zeszłym roku liczne działania związane z pandemią w ramach CSR. Przekazała urządzenia AGD oraz darowizny pieniężne placówkom medycznym, stacjom pogotowia ratunkowego, uniwersytetom medycznym, laboratoriom, domom pomocy społecznej, jednostkom OSP i oddziałom PCK. Amica wsparła potrzebujących również w zakresie aparatów wspomagających oddychanie, maseczek FFP2, strojów ochronnych, gogli i rękawiczek jednorazowych. Z kolei Fundacja Amicis przekazała tablety dla uczniów szkół, aby umożliwić im zdalną naukę.