Zarząd Auto Partner rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 13,062 mln zł z zysku wypracowanego w 2020 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,1 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji APR (AUTOPARTN) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 1,1%.

Pozostałą część ubiegłorocznego zysku zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

"Rekomendując powyższy podział zysku, Zarząd bierze pod uwagę konieczne nakłady na realizację celów strategicznych Spółki w kolejnych latach" - czytamy w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły