Pod koniec lutego zarząd SPL (SANPL) zawnioskował do Walnego Zgromadzenia spółki aby zysk netto za 2020 r. w łącznej kwocie 738 411 718,72 zł  w 50% trafił na kapitał rezerwowy, a pozostała jego część pozostała niepodzielona.

Zgodnie nową propozycją, 50% w dalszym ciągu ma zasilić kapitał rezerwowy, ale pozostała cześć zysku ma trafić na kapitał dywidendowy.

„Rekomendowany obecnie sposób podziału zysku (…) nie wykluczy możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez Zarząd o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczek na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu Kapitału dywidendowego w drugiej połowie 2021 r.” – czytamy w komunikacie

Ewentualna zaliczka na poczet dywidendy będzie jednak uzależniona od stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie 2021 roku, a także zgody Rady Nadzorczej Banku.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły