Zarząd PKO (PKOBP) przyjął politykę dywidendową. Polityka zakłada intencję stabilnego realizowania wypłat dywidendy w długim terminie, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania.

Dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów ma być skup akcji własnych w celu ich umorzenia. Zaznaczono jednak, że skup akcji może być realizowany w sytuacji, gdy wartość księgowa akcji jest wyższa niż ich aktualna cena rynkowa i po uzyskaniu wymaganej zgody KNF.

„Warunki wypłaty przez Bank dywidendy zostały dostosowane do wymogów określonych przez KNF w Rekomendacji Z. Wymogi te mają również odpowiednio zastosowanie do skupu przez Bank akcji własnych” - dodano

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły