Zarząd RDL (RADPOL) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,06 zł. Łącznie do akcjonariuszy ma więc trafić 2,296 mln zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 2,1%.

"Zarząd Spółki uznał za zasadne wypłacenie dywidendy w oparciu o zaproponowane warunki. Zaproponowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki, finansowania jej planów rozwojowych i inwestycyjnych przewidzianych na kolejne lata" - czytamy w komunikacie

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy spółki w 2015 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły