Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd Dektra rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Udostępnij

Zarząd DKR (DEKTRA) zamierza rekomendować wypłacenie w 2021 r. dywidendy w wysokości 828 000 zł, co stanowi 0,75 zł na akcję. 

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 0,4 zł na akcję. Więcej informacji o dywidendach Dektry znajduje się na dywidendowym profilu spółki.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+