Przychody Atal w roku 2020 wyniosły 1 167,35 mln zł wobec 720,17 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 208,51 mln zł z 145,86 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 167,44 mln zł w porównaniu do 113,58 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu 1AT (ATAL) do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

rok 2020 ze względu na nadzwyczajne okoliczności, w jakich przyszło nam funkcjonować w obliczu globalnej pandemii, był szczególnie trudny i nieprzewidywalny. Na tle innych branż sektor nieruchomości, w tym zwłaszcza sektor mieszkaniowy, radził sobie w tej wyjątkowej sytuacji nadzwyczaj dobrze. Kondycja, w jakiej ATAL S.A. wszedł w okres pandemii, ułatwiła nam podejmowanie racjonalnych decyzji, a także przystosowanie mechanizmów działania do nowych warunków. Na wprowadzone ograniczenia zareagowaliśmy bardzo szybko przenosząc proces komunikacji z klientami do kanałów zdalnych. Utrzymaliśmy ciągłość w obsłudze i sprzedaży wykorzystując na niespotykaną dotąd skalę nowe narzędzia, takie jak wideorozmowy z doradcami czy podpisywanie umów drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu cyfrowego. Wszystko to sprawiło, że 2020 rok zamknęliśmy z bardzo satysfakcjonującym wynikiem sprzedaży – zakontraktowaliśmy 2 896 lokali. Spadek względem rekordowego w kwestii kontraktacji roku 2019 był relatywnie nieduży (9,4%) i wynika z ograniczenia sprzedaży w II kwartale roku, kiedy zamknięto kancelarie notarialne i urzędy.

Mimo nadzwyczajnej sytuacji bez istotnych zakłóceń i zgodnie z harmonogramem realizowaliśmy przedsięwzięcia inwestycyjne. To sprawiło, że zgodnie z planem w 2020 roku przekazaliśmy klucze do 3 002 lokali mieszkaniowych i usługowych, co stanowi rekordowy wynik w historii Spółki. Jednocześnie na bieżąco rozszerzaliśmy ofertę mieszkań, wprowadzając do sprzedaży 13 nowych projektów. Łączna liczba lokali wprowadzonych w zeszłym roku do portfolio wyniosła blisko 2,5 tysiąca – w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście i aglomeracji śląskiej. Na 31 grudnia 2020 roku w ofercie ATAL S.A. było ponad 4 tys. lokali.

W 2020 roku Grupa ATAL dokonała zakupu 9 gruntów inwestycyjnych za ok. 51 mln zł w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Trójmieście oraz w Katowicach. Łączny PUM nowych gruntów to 86 tys. mkw. Spółka kontynuuje racjonalną politykę zakupu działek pod inwestycje, co potwierdza zeszłoroczny koszt zakupu 1 mkw. PUM wynoszący niespełna 600 zł. Obecny bank ziemi w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.

ATAL S.A. w minionym roku zorganizował największą emisję obligacji w historii spółki pozyskując łącznie 200 mln zł – z czego 50 mln zł pochodziło z zapisów złożonych na papiery w dodatkowej rundzie po tym, jak popyt na obligacje istotnie przekroczył pierwotnie zakładane 150 mln zł. Środki zostały przeznaczone na dalszą rozbudowę oferty oraz zakup nowych gruntów.

W 2020 roku ATAL S.A. – po wypracowaniu rekordowego wyniku przekazań 3 002 lokali – odnotował 1 167 mln złotych skonsolidowanych przychodów. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 167 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 20,3%, a marża netto 14,3%. 2020 rok zamknęliśmy z bardzo satysfakcjonującymi wynikami i doskonałą kondycją finansową, co potwierdza, że firmy zarządzane z myślą o długofalowej perspektywie i o sprawnej organizacji nawet w obliczu nadzwyczajnych okoliczności są w stanie działać bez istotnych zakłóceń. Zaś oparty na dywersyfikacji geograficznej model biznesowy zdecydowanie się sprawdza nawet w trudnych okolicznościach. Naturalnie wysoki popyt i dobra pozycja nieruchomości na rynku inwestycyjnym roztacza przed polskim rynkiem mieszkaniowym potencjał dalszego wzrostu. To, pomimo obecnych ograniczeń w sferze zdrowia i gospodarki, pozwala Spółce z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Juroszek, Prezes Zarządu