Przychody MVP (MARVIPOL) w roku 2020 wyniosły 431,39 mln zł wobec 290,78 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej spadł w ubiegłym roku do 89,57 mln zł z 90,52 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie 80,45 mln zł w porównaniu do 69,89 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Marvipol Development  do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Marvipol Development S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Grupy i Spółki w 2020 r.

2020 rok był dla wszystkich z nas okresem szczególnym. Globalna pandemia w minionych kilkunastu miesiącach wyznaczyła nowe reguły zarówno dla życia społecznego, jak i biznesowego, stawiając przed nami coraz to nowe wyzwania. Pandemia poddała niełatwej próbie również naszą firmę, z której, o czym informuję z nieukrywaną dumą i satysfakcją, wyszliśmy obronną ręką. Grupa Marvipol zakończyła 2020 rok z rekordowym zyskiem netto, wynoszącym 80,4 mln zł, o 15% wyższym od ubiegłorocznego, dotychczas najwyższego wyniku. Po raz pierwszy Grupa Marvipol Development SA zawarła w jednym roku ponad 1 tys. umów sprzedaży. Było to możliwe dzięki największej w historii Grupy Marvipol, opiewającej na maksymalnie 381,4 mln zł transakcji pakietowej sprzedaży mieszkań i lokali, zawartej z wiodącym europejskim graczem rynku wynajmu – grupą Heimstaden. W 2020 roku sfinalizowaliśmy również sprzedaż pięciu projektów magazynowych, zlokalizowanych w Warszawie oraz jej okolicach, w Rudzie Śląskiej oraz w Szczecinie.

Pomimo wyjątkowych warunków do prowadzenia działalności w 2020 roku bez zakłóceń kontynuowaliśmy terminową realizację inwestycji w obu segmentach działalności. Przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy, dbając o zdrowie i komfort naszych klientów i pracowników, również w warunkach zaostrzenia sytuacji epidemicznej sprawnie finalizowaliśmy umowy sprzedaży mieszkań, zamykając ostatni z kwartałów 2020 roku z historycznie jednym z najwyższych wolumenów przekazań lokali.

2020 rok potwierdził wysoką efektywność naszej organizacji i jej zdolność do sprawnego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Strategie operacyjne dla obu segmentów działalności po raz kolejny potwierdziły swoją skuteczność, dzięki czemu miniony rok zakończyliśmy z mocną pozycją biznesową i finansową. Sukces Grupy nie byłby jednak możliwy bez pracy każdego z członków zespołu Grupy Marvipol, ich kreatywności, wytrwałości i odpowiedzialności, szczególnie ważnych w tak niezwykłych czasach jak obecne.

W 2021 rok wkroczyliśmy gotowi do realizacji nowych, ambitnych celów biznesowych. W segmencie deweloperskim naszym priorytetem jest szybkie zwiększenie skali prowadzonej działalności, istotne powiększenie oferty i dalsze wzbogacenie portfela

projektów. W 2020 i 2021 roku zainwestowaliśmy ponad 150 mln zł w zakup nieruchomości pod nowe projekty mieszkaniowe, nie tylko na rodzimym, warszawskim rynku, ale również poza nim – kupując nieruchomość pod pierwszy projekt mieszkaniowy we Wrocławiu. Zrealizowane już zakupy nie zaspokoiły apetytów Grupy na wzrost, nie wyczerpały również naszych możliwości finansowych. Zamierzamy w 2021 być dalej aktywni na rynku gruntów, wzmacniając fundamenty biznesowe segmentu.

Liczymy, że 2021 rok będzie również okresem wysokiej aktywności w segmencie magazynowym. Miniony, niezwykle udany rok na rynku powierzchni magazynowych w Polsce utwierdził nas w naszym przekonaniu o istotnym potencjale dla dalszego wzrostu. Akceleracja segmentu e-commerce jest tylko jednym z motorów napędowych rozwoju tej części rynku nieruchomości, z którego Grupa Marvipol zamierza dalej korzystać. Aktywnie pracujemy nad pozyskaniem nowych, atrakcyjnych projektów magazynowych do realizacji, równolegle realizując i komercjalizując obecnie posiadane inwestycje.

Podsumowując 2020 rok nie możemy zapomnieć o istotnej zmianie w kształtowaniu wartości Grupy Marvipol dla jej Akcjonariuszy, jaką było przyjęcie, przez Walne Zgromadzenie, wytycznych polityki dywidendowej Grupy oraz wypłata, pierwszej w historii, dywidendy w wysokości 0,17 zł na akcję (stopa dywidendy wyniosła 3,6%). Zgodnie z przyjętymi w minionym roku założeniami w 2021 r. Akcjonariusze Spółki mogą oczekiwać wypłaty jeszcze atrakcyjniejszego udziału z zysku. Cieszę się, że podejmowane przez nas działania spotykają się z uznaniem rynku, przekładającym się na wzrost rynkowej wyceny Grupy Marvipol. Mając na uwadze obiecujące perspektywy finansowe i biznesowe dla Grupy oraz jej aktualnie wciąż niezwykle atrakcyjną, z perspektywy kupujących, waluację, głęboko wierzę, że 2021 rok powinien dostarczyć wszystkim współwłaścicielom Marvipol Development S.A. wielu powodów do inwestycyjnej satysfakcji.

W imieniu całego zespołu Marvipol oraz własnym, dziękuję za okazane nam zaufanie i Państwa uczestnictwo w naszym wspólnym przedsięwzięciu, jakim jest Grupa Marvipol.

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Książek

Prezes Zarządu Marvipol Development S.A.