Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2020 r.

Udostępnij

Zarząd GTC zarekomendował niewypłacanie dywidendy za 2020 r. Zarząd jest zdania, że zatrzymanie środków w spółce, pozwoli utrzymać silną pozycję kapitałową i gotówkową oraz pozwoli spółce na dalszy wzrost poprzez zakupy i rozwój nowych projektów inwestycyjnych.

"Rekomendacja Zarządu została wydana na podstawie istniejącej niepewności co do skutków wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) i intencji Zarządu Spółki co do dalszego jej wzrostu poprzez zakupy i rozwój nowych projektów inwestycyjnych. Powyższa rekomendacja została wydawana pomimo dobrych wyników operacyjnych (mierzonych przy pomocy zysku FFO) osiągniętych przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. oraz dobrej sytuacji finansowej i płynnościowe" - czytamy w komunikacie

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy GTC w 2019 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+