Zarząd MRC (MERCATOR) podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu, aby cena nabycia akcji własnych w ramach rekomendowanego odkupu akcji nie była niższa niż 500 zł i nie wyższa niż 770 zł.

Wcześniejsza propozycja zakładała skup w przedziale cenowym 400-770 złotych za akcję, gdzie minimum wyznaczała ostatnia transakcja ABB.

"Podwyższenie rekomendowanej ceny minimalnej odkupu akcji wynika z uwzględnienia postulatów zgłaszanych w szczególności przez inwestorów indywidualnych" - dodano w komunikacie

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły