W marcu 2021 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Inter Cars były o 53,6% wyższe r/r i wyniosły 982,2 mln zł.

Sprzedaż spółki Inter Cars S.A. odpowiadała za 704,1 mln zł łącznych przychodów (+48,4% r/r), z czego przychody osiągnięte w Polsce to 449,1 mln zł (+43,2% r/r). Spółki dystrybucyjne za granicą wypracowały w marcu 2021 r. sprzedaż na poziomie 462,9 mln zł (+61,5% r/r). 

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 r. CAR (INTERCARS) osiągnęła sprzedaż na poziomie 2 507,3 mln zł, o 30,9% wyższą niż rok wcześniej. O 28% r/r, do 1 781,4 mln zł wzrosła sprzedaż Inter Cars S.A., natomiast o 36,6% r/r do 1 180,2 zł przychody spółek dystrybucyjnych za granicą. Sprzedaż towarów w Polsce była w okresie I kwartału równa 1 157,6 mln zł (+23,8% r/r).