• Spółka uplasowała wszystkie akcje oferowane po cenie maksymalnej 172 PLN
  • Z emisji Spółka pozyska ok. 150 mln PLN (ok. 38 mln USD) na finansowanie rozwoju pipeline projektów badawczych oraz platformy celowanej degradacji białek
  • Popyt wśród inwestorów instytucjonalnych kilkukrotnie przekroczył wartość oferty
  • Duże zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych przełożyło się na redukcję zapisów w transzy detalicznej o 91,7%
  • Debiut Captor Therapeutics na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na drugą połowę kwietnia 2021 r.

Wrocław, 9 kwietnia 2021 r. – Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem celowanej degradacji białek, zamknęła z sukcesem pierwszą ofertę publiczną, plasując wszystkie oferowane akcje po maksymalnej cenie. Oferta publiczna Spółki obejmowała 871.500 nowo emitowanych akcji oraz – ze względu na znaczny popyt wśród inwestorów – sprzedaż 198.000 akcji istniejących. Spółka oraz akcjonariusze sprzedający dokonali przydziału łącznie 1.069.500 akcji, a wartość oferty wyniosła ok. 184 mln PLN. Inwestorzy instytucjonalni nabyli 959.500 akcji, natomiast inwestorom indywidualnym przydzielono 110.000 akcji.

Na akcje Spółki zapisało się blisko 1,8 tysiąca inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na ponad 228 mln PLN. Duże zainteresowanie akcjami Spółki ze strony inwestorów indywidualnych przełożyło się na redukcję w transzy detalicznej na poziomie 91,7%.

Pierwsza oferta publiczna Captor Therapeutics jest pierwszym europejskim IPO spółki specjalizującej się w odkrywaniu leków z wykorzystaniem celowanej degradacji białek (TPD).

„Spektakularny sukces oferty publicznej potwierdza, że nasza Spółka i jej perspektywy zostały bardzo pozytywnie ocenione przez polskich i międzynarodowych inwestorów. Fakt, iż IPO Captora stanowi największą w historii GPW ofertę publiczną w sektorze biotechnologicznym, a jednocześnie pierwszą w Europie publiczną ofertę spółki wykorzystującej technologię TPD świadczy z jednej strony o znaczącym postępie jaki się dokonuje w polskim sektorze biotechnologicznym, a z drugiej strony o coraz większej dojrzałości rynku kapitałowego w Polsce. Oznacza to również kolejny etap naszego rozwoju – jako spółka publiczna podejmujemy się wielu nowych obowiązków, ale zyskujemy też dodatkowe narzędzia, dzięki którym Captor mocniej wkroczy na międzynarodową arenę rozwoju leków TPD. W imieniu Zarządu Spółki pragnę podziękować wszystkim spośród 84 kolegów i koleżanek w Captorze za ich niezawodną pracę, która doprowadziła do osiągnięcia tak wielkiego sukcesu i nadejścia tego ważnego momentu w historii Spółki” – powiedział dr Tom Shepherd, CEO i Prezes Zarządu Captor Therapeutics S.A.

Środki pozyskane przez Spółkę w ofercie publicznej, w wysokości ok. 150 mln PLN (ok. 38 mln USD), zostaną przeznaczone w szczególności na następujące cele:

  • Dalszy rozwój naszego pipeline innowacyjnych leków w fazie przedklinicznej i rozpoczęcie wstępnej fazy klinicznej dla najbardziej zaawansowanych projektów.
  • Zawarcie budujących wartość umów z kolejnymi partnerami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, obok naszej dotychczasowej współpracy z Sosei Heptares.
  • Ulepszenie i rozbudowanie potencjału naszych nowoczesnych laboratoriów TPD we Wrocławiu.
  • Wzmocnienie aktywności biznesowej w Allschwil (Szwajcaria), a co za tym idzie coraz silniejsze strategiczne pozycjonowanie się Spółki w branży biotechnologicznej.
  • Poszerzenie naszego międzynarodowego zespołu naukowo-biznesowego o kluczowych nowych pracowników niezbędnych do sprostania stojącym przed Spółką nowym wyzwaniom rozwojowym i klinicznym.
  • Dalszy dynamiczny rozwój rosnącego portfolio własności intelektualnej.

Dr Michal Walczak, Współzałożyciel, Członek Zarządu i Chief Scientific Officer komentuje: „Gdy zakładaliśmy Captor Therapeutics, mieliśmy nowatorskie pomysły na zbudowanie wyjątkowej firmy biotechnologicznej zajmującej się celowaną degradacją białek, która stanie się międzynarodowym graczem w branży odkrywania i rozwoju nowych leków. Po latach ciężkiej pracy, dzięki prywatnym inwestorom-wizjonerom i niezwykłemu zaangażowaniu naszego zespołu, dziś widać, w jaki sposób solidne pomysły można przełożyć na rzeczywistość o dużym potencjale – spółkę z szerokim pipeline programów rozwoju innowacyjnych leków i zróżnicowaną platformą TPD pozwalającą na odkrywanie wielu nowych kandydatów na leki”.