Przychody TOA (TOYA) w roku 2020 wyniosły 542,11 mln zł wobec 440,02 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 82,15 mln zł z 58,23 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie 64,94 mln zł w porównaniu do 44,83 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Toya do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Toya S.A. przekazuję Państwu roczny raport Grupy Kapitałowej Toya podsumowujący działalność w 2020 roku. Miniony okres wszyscy zapamiętamy jako rok światowej pandemii COVID-19 i związanych z tym zakłóceń w gospodarce światowej. Mimo tak niesprzyjających okoliczności z zadowoleniem przekazuję Państwu roczny raport Grupy Kapitałowej Toya. Był to rok w którym Grupa nie tylko utrzymała swoją silną pozycję biznesową, ale wzmocniła w kilku obszarach swoją obecność na rynku. Grupa uzyskała rekordowe wyniki w swojej historii osiągając sprzedaż w wysokości ponad 542 mln zł oraz zysk netto prawie 65 mln zł.

Największy wpływ na osiągnięcie dobrych wyników finansowych miało zwiększenie sprzedaży w każdym kanale dystrybucyjnym. Na uwagę zasługuje jednak przede wszystkim kanał hurtowy oraz sprzedaż detaliczna (głównie e-commerce). W tym pierwszym kanale sprzedaliśmy o 47 mln więcej w stosunku do roku ubiegłego, a w tym drugim osiągnęliśmy przyrost sprzedaży o 14 mln zł ale stanowi to wzrost aż o 66% w stosunku do poprzedniego okresu. Rozwój e-commerce wsparty był zauważalnym trendem rozwoju usług cyfrowych na całym świecie spowodowany ograniczeniami w funkcjonowaniu wielu gospodarek, co związane było z pandemią COVID-19.

Duży wkład w dobre wyniki finansowe Grupy miały również spółki zależne. Chińska spółka zależna Yato Tools (Shanghai), w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła sprzedaż zarówno w kanale hurtowym jak i w eksporcie przez co wzmocniła swoją pozycję w łańcuchu dostaw, zacieśniając swoje kontakty z lokalnymi dostawcami i optymalizując procesy operacyjne. Druga spółka chińska Yato Tools (Jiaxing) wygrała przetarg do praw do nieruchomości gruntowej, zakupiła je i uruchomiła proces budowy magazynu, jednocześnie rozpoczynając normalną działalność operacyjną. Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnęła również europejska spółka zależna - Toya Romania. Sprzedaż tej spółki wzrosła o ponad 28%, a zysk netto wzrósł o prawie 50%. Spółka ta w pełni wykorzystała nowe kompetencje związane z użytkowaniem nowoczesnego, większego magazynu umożliwiającego przedstawienie szerszej oferty klientom i zapewnienie im dostępności wszystkich oferowanych produktów.

Rozwój pandemii COVID-19 w Polsce, Europie i innych regionach świata, mimo wysiłków wielu państw może mieć jednak wpływ na działalność Grupy, może ograniczyć albo wręcz uniemożliwić jej intensywny rozwój. Ze względu na bardzo dynamiczne rozprzestrzenianie się pandemii, jej charakter oraz jej zróżnicowanie geograficzne, wpływ na wyniki finansowe jest jednak niemożliwy do oszacowania na dzień dzisiejszy.

W minionym roku osiągnęliśmy sukces operacyjny i zbudowaliśmy solidne podstawy pod rozwój Grupy Kapitałowej w następnych latach pomimo pandemii COVID-19 w Polsce, Europie i innych regionach świata. Grupa dobrze wykorzystała nakłady poniesione na rozwój i zyskała nowe kompetencje. Proces ten będzie kontynuowany w najbliższych latach.

Osiągnęliśmy wspólnie sukces za który chciałbym, w imieniu Zarządu, podziękować wszystkim akcjonariuszom, partnerom biznesowym i pracownikom Grupy, bez których nie byłoby możliwe osiągnięcie tak dobrych rezultatów. Jestem przekonany, że Wasze dalsze wsparcie, jak również realizowana z sukcesem od kilku lat strategia rozwoju przyczynią się do osiągnięcia dobrych wyników w kolejnym roku. Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym.

Prezes Zarządu

Grzegorz Pinkosz