Zarząd MFO rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 6 607 490 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1 zł. Najwyższą w historii spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji MFO przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 2,7%.

"W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w aktywach finansowych Spółki, posiadanych na dzień podjęcia uchwały i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju" - czytamy w komunikacie

W ubiegłym akcjonariusze MFO nie otrzymali dywidendy. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły