Zarząd ACT (ACTION) podjął decyzję, że spłatę wierzytelności z tytułu dywidendy za rok 2015 będzie realizować zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu. Oznacza to, że do akcjonariuszy spółki po niemal pięciu latach ostatecznie trafi dywidenda za 2015 r.

Nie będzie to jednak całość uchwalonej wówczas wypłaty. Zgodnie z artykułem 2.5. Grupa V Układu, będzie to 45,26 %, a więc 0,45 zł na akcję.

Akcjonariusze Action uchwalili dywidendę równą 1 zł na akcję podczas WZA w 2016 r. Jej wypłata była zaplanowana na październik 2016 r. jednak zanim do niej doszło, spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, a wierzytelność z tytułu niewypłaconej dywidendy została objęta Układem.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły