Zarząd Bowimu rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 2,06 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,12 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji BOW (BOWIM) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 2,7%.

Pozostała część ubiegłorocznego zysku w kwocie 12,6 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

"Wnioskując taki podział zysku, Zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową Spółki" - czytamy w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły