NWG (NEWAG) szacuje, że przychody grupy wyniosły w ubiegłym roku 1,32 mld złotych i były wyższe o 424 mln zł (+47,3%) w porównaniu do roku 2019. Grupa miała wypracować w tym okresie zysk netto w wysokości 218,9 mln zł, czyli o 127,4 mln więcej niż w roku 2019 i EBITDA w wysokości 291,8 mln zł w porównaniu z 163,9 mln zł za rok 2019.

Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym za 2020 r. to zgodnie ze wstępnymi danymi 371,9 mln zł (+80,1%). W ujęciu procentowym marża ta wzrosła o 5,1 punkty procentowe: z 23% w 2019 do 28,2% w roku 2020.

„Czynnikami, które w roku 2020 wpłynęły istotnie na działalność Spółki i Grupy były:

  • zbudowany portfel zamówień na rok 2020 gwarantujący efektywne wykorzystanie zasobów;
  • struktura sprzedaży pojazdów, w której przewagę miały przychody w segmencie lokomotyw;
  • seryjność produkcji rozumiana jako ilość pojazdów tego samego typu głównie w segmencie lokomotyw, co pozwoliło zoptymalizować koszty produkcji i uwolnić efekt skali” – podano w komunikacie