ALG (AIGAMES), notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych, w ramach rozpoczętego w ubiegłym roku procesu oddłużania spółki, spłacił znaczącą część zobowiązań w łącznej kwocie 56 mln zł. Realizacja takiego scenariusza była możliwa dzięki wykorzystaniu środków własnych spółki oraz pochodzących z wpływów z emisji akcji serii H. Uregulowanie zobowiązań zmniejsza koszty odsetkowe obsługi długu oraz wpływa na możliwości All in! Games w zakresie wydawania nowych gier, co w ocenie zarządu powinno przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe.

- Finalizacja procesu oddłużania spółki All in! Games jest znaczącym krokiem, który otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie bieżącej działalności operacyjnej i istotnie zmniejsza koszty finansowe związane ze spłatą zobowiązań. Dzięki temu zyskujemy większą swobodę w zakresie decydowania o tym na jakie projekty wydawnicze przeznaczmy przychody finansowe spółki. Obecnie cała nasza uwaga koncentruje się na wydawaniu gier zapowiedzianych w planie premier oraz optymalizacji procesów z tym związanych, w tym dywersyfikowaniu kanałów sprzedaży. Łączna liczba gier z naszego portfolio wydawniczego przekroczyła 1 mln sprzedanych egzemplarzy, co w naszej ocenie jest dobrym wynikiem – mówi Piotr Żygadło, prezes zarządu All in! Games.

Proces oddłużania All in! Games rozpoczął się wraz z emisją serii H. Dodatnie przepływy pieniężne, które spółka odnotowała w pierwszym kwartale br. oraz środki pochodzące z emisji akcji serii H pozwoliły na przedterminową spłatę zadłużenia w kwocie 56 mln zł. Obecnie łączna wartość niespłaconych pożyczek oraz pozostałych do wykupu obligacji wynosi 6 mln zł, które będą spłacane zgodnie z harmonogramem.

Model biznesowy All in Games! zakłada wydawanie około dziesięciu gier rocznie z segmentu AA+ i Indie Premium. W najbliższym czasie spółka planuje premiery DLC dla dwóch najlepiej sprzedających się tytułów - Ghostrunnera i Tools Up!  oraz premiery m.in. Lumberhill na PC oraz Of Bird and Cage i Chernobylite na najważniejsze platformy dystrybucyjne. W harmonogramie wydawnictwa na 2021 rok znalazło się łącznie siedem rozszerzeń (DLC) oraz tyle samo zupełnie nowych tytułów.

- Obecnie wszystkie nasze zasoby koncentrują się na działalności wydawniczej. Co kilka tygodni będzie ukazywał się nowy produkt. Dokładamy wszelkich starań by nasza praca przyniosła spółce jak najlepsze wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. Mamy mocny międzynarodowy zespół oraz znaczące sukcesy na koncie, co mobilizuje nas do dalszej pracy, a także stwarza możliwości do wydawania większych tytułów, takich jak Ghostrunner czy Paradise Lost – podsumowuje Piotr Żygadło.