Zarząd PCC Exol rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 29 378 520,76 zł z zysku netto wypracowanego w 2020 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,17 zł. Najwięcej w historii spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji PCX (PCCEXOL) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 5,4%.

Pozostała część zysku netto w kwocie 8 229 168,19 zł miałaby trafić na kapitał zapasowy spółki.

"Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów:

  • dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy: 06.05.2021 r.,
  • dnia wypłaty dywidendy: 14.05.2021 r." - podano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły