Spółka CIE (CIECH) ocenia, że dzięki przeprowadzonym inwestycjom, zwiększonej efektywności procesów produkcyjnych, szerszej ofercie produktowej, a także ożywieniu gospodarczemu, znormalizowany wynik EBITDA Grupy w 2021 roku może wzrosnąć o ok. 20-25 proc. w stosunku do zaraportowanego wyniku skonsolidowanego z 2020 roku (585 mln zł), czyli do poziomu 700-735 mln zł. Zgodnie z prognozą, przychody mają wynieść od 3.125 do 3.285 mln zł.

Na prognozowaną poprawę wyniku w 2021 roku ma wpłynąć m.in. pełny rok optymalnej wydajności i pełnego portfela produktowego linii do produkcji sody oczyszczonej działającej w CIECH Soda Deutschland w Stassfurcie. Ożywienie gospodarcze może skutkować zwiększeniem popytu na sodę kalcynowaną stosowaną m.in. w produkcji szkła.

Zwiększą się także przychody i zyski generowane przez biznes solny. Zgodnie z harmonogramem, nowa warzelnia w Stassfurcie powinna osiągnąć docelowe parametry produkcyjne w trzecim kwartale tego roku.

W 2021 roku kontynuowany będzie dynamiczny rozwój biznesu AGRO, zarówno po stronie oferty produktowej, jak dalszego rozwoju działalności na rynkach zagranicznych, m.in. w Rumunii i na Półwyspie Iberyjskim. Perspektywy dla produkcji pianek PUR również są optymistyczne, w związku z m.in. rozwojem przemysłu meblarskiego w Polsce.

Prognozowany rosnący popyt może sprzyjać także biznesowi krzemianowemu. Krzemiany sodu wykorzystywane są w produkcji krzemionki strącanej, wykorzystywanej przez m.in. segment automotive (opony, tworzywa). Grupa w czwartym kwartale zamierza uruchomić nowy piec w Żarach, dzięki czemu zwiększy moce produkcyjne o ponad 30 proc.

Po stronie kosztowej, efekty głębokiej optymalizacji przeprowadzonej w 2020 roku, wskutek spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią, powinny utrzymywać się także w kolejnych latach. Korzystnie rysuje się także sytuacja związana z alokacją certyfikatów CO2: Grupa dysponuje m.in. certyfikatami przyznanymi dla rumuńskiej fabryki, a prognozowana przez Komisję Europejską alokacja na lata 2021–2025, przy jednoczesnej tendencji do obniżania poziomów emisji w kolejnych latach, może ograniczyć skutki niekorzystnych trendów cenowych na rynku certyfikatów CO2.

- Zbudowane silne fundamenty finansowe i operacyjne pozwoliły Grupie CIECH na ograniczenie negatywnych skutków pandemii oraz spadku aktywności gospodarczej. Zabezpieczone środki na dalszy rozwój, zmotywowany i zaangażowany zespół oraz koncentracja na perspektywicznych segmentach rynku, przy poprawiających się perspektywach gospodarczych, pozwalają nam na optymistyczne spojrzenie na przyszłe kwartały. Cele obecnej strategii pozostają niezmienne, ale horyzont ich realizacji wydłuża się, ze względu na wpływ pandemii. Natomiast cele niefinansowe dotyczące zwiększania efektywności, wykorzystania elementów innowacyjności w procesach biznesowych, budowy przyjaznego środowiska pracy i wzmocnienia relacji z klientami, będą zrealizowane, tworząc fundament pod przyszły rozwój naszej działalności – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Opublikowana w grudniu 2018 roku strategia Grupy CIECH zakładała uzyskanie następujących celów finansowych: przychodów powyżej 4 mld zł, wyniku znormalizowanego EBITDA powyżej 900 mln zł oraz rentowności EBITDA znormalizowanej – powyżej 22 proc.

Cele finansowe zostaną zaktualizowane i przesunięte w czasie oraz będą zawarte w nowej strategii Grupy, która zostanie zatwierdzona niezwłocznie po tym, jak sytuacja związana z pandemią przestanie być niestabilna i nieprzewidywalna.