Pepco - wiodąca sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych w Europie, oferująca zróżnicowane produkty, obsługująca ponad 50 milionów klientów miesięcznie w ponad 3.200 sklepach w 16 krajach - ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji, która zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, w tym oferty publicznej akcji w Polsce oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych z oraz spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki (na podstawie wyjątków od obowiązku rejestracyjnego).

Pepco zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji zwykłych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta będzie obejmowała sprzedaż istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy.

Komentując dzisiejszą informację Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) powiedział:

“Dzisiejsze ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia oferty publicznej oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Pepco do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyznacza istotny etap dla Grupy. Nasza pozycja zapewnia nam silne podstawy dla długoterminowego rozwoju, biorąc pod uwagę naszą wiodącą na rynku ofertę dla klientów w najbardziej atrakcyjnym sektorze handlu detalicznego, skalę możliwości rynkowych jakie otwierają się przed nami wraz z ekspansją w całej Europie, a także dokonane przez nas w ostatnich latach inwestycje mające na celu poprawę naszej infrastruktury.”

 

„Nasze wyniki za ostatnie trzy lata potwierdzają, że konsekwentnie osiągaliśmy wiodący na rynku wzrost sprzedaży i zysku, co było możliwe dzięki konsekwentnej i codziennej koncentracji na oferowaniu klientom najniższych cen za towary powszechnego użytku w kategoriach odzieży, wyrobów przemysłowych z naciskiem na produkty dla domu oraz produktów szybkozbywalnych (FMCG).”

 

“Każda z naszych sieci posiada jasno zdefiniowaną strategię kontynuacji swojego rozwoju. W ramach marki PEPCO co roku otwieranych jest ponad 300 sklepów i otwierany nowy kraj sprzedaży. Po sukcesach we Włoszech i w Serbii oraz planowanym na wiosnę tego roku wejściu na rynek w Hiszpanii, sieć PEPCO będzie miała szansę kierować swój rozwój na kolejne kraje w całej Europie, co pozwoliłoby na osiągnięcie wyższego wzrostu i zapewniło większą skalę działalności. Sieci Poundland i Dealz także weszły już na ścieżkę rozwoju i planujemy otwierać około 100 sklepów rocznie, początkowo głównie w Hiszpanii i Polsce.”

“Nasz biznes jest dziś jeszcze silniejszy niż rok temu, między innymi dzięki poprawie możliwości Pepco Group Sourcing (PGS), naszej spółki zależnej, odpowiedzialnej za pozyskiwanie towarów do naszych sklepów oraz  dzięki znaczącemu usprawnieniu zasad zarządzania kapitałem obrotowym, uzgodnionych z naszymi kluczowymi dostawcami. Nieustannie też podnosimy standardy w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), które są stosowane w całej Grupie.”

“W celu dodatkowego wzmocnienia naszej kadry zarządzającej  i ładu korporacyjnego, w związku z planowanym notowaniem akcji Pepco i wprowadzeniem do obrotu na giełdzie, powołamy do naszej Rady Dyrektorów pięciu nowych dyrektorów niewykonawczych, w tym Richarda Burrowsa jako jej przewodniczącego. Ich połączone doświadczenie, wiedza i znajomość́ zagadnień́ i mechanizmów finansowych, operacyjnych i strukturalnych będą̨ dla nas nieocenione w naszych staraniach zaspokojenia ambicji osiągniecia przez nas pozycji wiodącej sieci dyskontów wielobranżowych w Europie.”

„Dzisiaj, wraz z wszystkimi koleżankami i kolegami, możemy być dumni z naszych osiągnięć. Chcę podziękować Wam wszystkim za pasję z jaką tworzycie nasze marki, ciężką pracę i zaangażowanie. Planowane dopuszczenie i wprowadzenie akcji Pepco na giełdzie w Warszawie, w Polsce, która jest podstawowym rynkiem marki PEPCO od 2004 r. i największym rynkiem działalności Grupy, jest naturalnym krokiem w naszym rozwoju. Nie mogę się już doczekać dalszej skutecznej realizacji naszej strategii rozwoju.