Zeneris Projekty S.A., dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, dzisiaj, tj. 27 kwietnia o godz. 10:00 rozpocznie przyjmowanie zapisów w drugiej transzy emisji akcji serii B. Informacje o warunkach nabycia akcji są zaprezentowane na platformie CrowdConnect.pl i na stronie spółki, gdzie przyjmowane będą zapisy na akcje. Spółka zakończyła przyjmowanie zapisów na wszystkie akcje dostępne w ramach pierwszej transzy, skierowanej do większych inwestorów. Łącznie Zeneris Projekty zamierza zebrać 3 mln zł, które przeznaczy na realizację planów rozwojowych - wzrost skali realizowanych inwestycji PV, przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży, a także rozszerzenie oferowanych produktów m.in. o rozwiązania magazynujące energię. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC S.A. W bieżącym roku spółka planuje debiut na rynku NewConnect.

Emisja obejmuje do 229.010 akcji serii B o łącznej wartości 3 mln zł. Warunki składania zapisów,
wraz z dokumentem ofertowym, zostały zaprezentowane na platformie CrowdConnect.pl oraz stronie spółki emisja.zenerisprojekty.pl. Spółka zaplanowała przeprowadzenie oferty publicznej w dwóch etapach. Pierwszy z nich rozpoczął się 20 kwietnia. Druga transza emisji w formule crowdinvestingu odbywa się w dniach 27 kwietnia - 5 maja. Skierowana jest do wszystkich zainteresowanych inwestorów.

- Cieszymy się, że udało nam się zdobyć zaufanie pierwszych inwestorów w ramach I transzy emisji. Wierzymy w zainteresowanie naszą spółką kolejnych inwestorów, którzy od dzisiaj będą mogli nabyć akcje w formule crowdinvestingu. Środki z emisji przeznaczymy na realizację naszych planów rozwojowych – czyli dalszy wzrost skali realizowanych inwestycji PV, potencjalne akwizycje podmiotów z branży, a także rozszerzenie oferowanych produktów m.in. o rozwiązania magazynujące energię - mówi Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty S.A.

Warunki składania zapisów, wraz z dokumentem ofertowym, zostały zaprezentowane na platformie CrowdConnect.pl oraz stronie spółki emisja.zenerisprojekty.pl. Cena emisyjna akcji wynosi 13,1 zł,
a jednorazowy minimalny zapis na akcje w ramach drugiej transzy może wynosić 190 akcji  i maksymalny: 1 910 akcji. Celem przeprowadzanej oferty publicznej akcji Zeneris Projekty jest zebranie w sumie 3 mln zł.

Środki pozyskane z emisji akcji serii B zostaną przeznaczone na dalszy wzrost skali działalności poprzez realizację kolejnych kontraktów z klientami z sektora przedsiębiorstw. Zeneris Projekty planuje przeprowadzenie akwizycji firm z branży fotowoltaicznej, a także rozszerzenie portfolio swoich usług,
m.in. o instalacje związane z magazynowaniem energii oraz rozwiązania hybrydowe łączące energię pozyskiwaną z instalacji PV i hydroenergetycznych.

- Przyszłość polskiego sektora energetycznego i całego rynku OZE według zdecydowanej większości prognoz prezentuje się bardzo dobrze, dlatego błędem byłoby nie wykorzystanie tego potencjału. Jesteśmy firmą  z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji fotowoltaicznych  i hydroenergetycznych w branży OZE. Jednocześnie, wyróżniamy się wśród innych pomiotów działających  w branży energii odnawialnej i mamy świadomość naszych atutów, zasobów i know-how. Jeszcze w tym roku planujemy debiut NewConnect i jesteśmy przekonani, że obecność na rynku publicznym jeszcze bardziej wzmocni naszą wiarygodność, transparentność i pozycję w sektorze odnawialnych źródeł energii - mówi Prezes Zarządu Zeneris Projekty S.A.

Wzrost skali działalności owocuje rosnącym pipeline projektów. Spółka prowadzi rozmowy na umowy
o łącznej wartości ponad 70 mln zł (blisko 7 tys. kW zostało zaofertowanych, dla kolejnych 17 tys. kW prowadzone są rozmowy i negocjacje). W ostatnim czasie firma poinformowała o otrzymaniu zamówienia od PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrząszcz o wartości 2,97 mln zł netto, w ramach którego Zeneris Projekty wykona instalację fotowoltaiczną wraz z wolnostojącym magazynem energii
o pojemności 0,22 MWh i niezbędną infrastrukturą.