MLS (MLSYSTEM) podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę leasingu finansowego, dzięki której finansujący oddaje do korzystania spółce nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Zaczerniu, bezpośrednio obok obecnej fabryki ML System. Na działce objętej leasingiem znajduje się hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni użytkowej ok. 6,2 tys. m2 wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą.

- Cieszymy się, że ARP wspiera dynamiczny rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, takich jak ML System. Stanowi to modelowy przykład współpracy agencji państwowej z polskim, nowoczesnym przemysłem. Będą w niej powstawać innowacyjne produkty w skali światowej. Przejęcie w użytkowanie hali produkcyjnej przyczyni się do przyspieszenia rozwoju spółki. Inwestycja graniczy bezpośrednio z naszą fabryką, co powiększy powierzchnię zakładu z 14 do ponad 20 tyś m2 w jednej lokalizacji - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

- Specjalne Strefy Ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. odnotowały świetne wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Zadeklarowane nakłady inwestycyjne łącznie wyniosły 504,6 mln zł, co stanowi 237 proc. wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Cały czas pracujemy nad rozszerzaniem oferty o kolejne tereny i infrastrukturę pod nowe inwestycje. Niedawno w naszej strefie „Euro-Park Mielec” zakończyliśmy realizację hali produkcyjno–magazynowej z częścią socjalną, biurową i techniczną w Zaczerniu. Przetarg na udostępnienie hali w formie leasingu wygrała spółka ML System. Cieszymy się, że ta innowacyjna firma rozbudowuje produkcję i dział badawczo-rozwojowy
w naszej strefie
– mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wartość początkowa umowy leasingu wynosi 17,6 mln zł, a jej spłata następować będzie przez osiem lat, a szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Wykup przedmiotu leasingu nastąpi po upływie okresu obowiązywania umowy, a roszczenie o przeniesienie własności na spółkę wpisane zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.