Wrocław, Polska – 30 kwietnia 2021 r. – GMT (GENOMTEC) notowana na rynku NewConnect spółka zajmująca się technologią medyczną, znajdującą zastosowanie zarówno w diagnostyce klinicznej w miejscu opieki nad pacjentem – POCT, jak i szybkich testach genetycznych, podpisała umowę z Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. – placówką wielospecjalistycznego lecznictwa otwartego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie produktów i usług Genomtec, w celu rozpoczęcia badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki genetycznej w oparciu o technikę RT-LAMP i wykonywania testów na SARS-CoV-2 dla pacjentów DCM DOLMED S.A. z wykorzystaniem Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CEIVD Duo-Kit (RT-LAMP Duo Kit). Z uwagi na bliską współpracę obu podmiotów, DOLMED stanie się referencyjnym laboratorium dla produktów oferowanych przez Genomtec S.A.

– To milowy krok, jeśli chodzi o dywersyfikację naszej działalności oraz propagowanie w Polsce testów genetycznych w technologii izotermalnej LAMP. Otwarcie, wspólnie z DCM DOLMED S.A., pierwszego laboratorium referencyjnego stosującego nasze produkty jest kluczowe z uwagi na aktualny etap rozwoju Genomtec i potwierdza możliwość szerokiego komercyjnego wykorzystania dopuszczonych obecnie do diagnostyki zestawów testowych. Bardzo się cieszę, że pacjenci DCM DOLMED będą mogli skorzystać z najnowszej technologii badań genetycznych RT-LAMP i że nasz partner dostrzega jej przewagę w zwiększeniu przepustowości laboratorium bez wpływu na jakość wyników badań – powiedział Miron Tokarski, współzałożyciel i Prezes Genomtec

Zgodnie z warunkami umowy obok dostaw zestawów dwugenowych testów Genomtec RT-LAMP Duo Kit, wsparcie ze strony Genomtec obejmuje wybór i dzierżawę wyposażenia do laboratorium oraz stworzenie procesów diagnostycznych wspomagających jego pracę. Współpraca zakłada również wspólną promocję innowacyjnej technologii LAMP. Laboratorium referencyjne zlokalizowane jest w Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. przy ulicy Legnickiej 40 we Wrocławiu.

– Oferta usług dostępnych w DCM DOLMED S.A. jest systematycznie poszerzana i udoskonalana. Rozpoczęcie wspólnego projektu z Genomtec świetnie wpisuje się w naszą strategię. Chcemy zapewnić naszym pacjentom możliwie najszerszą i najbardziej profesjonalną opiekę medyczną. Rozwój diagnostyki laboratoryjnej jest odpowiedzią na oczekiwania pacjentów, którzy chcą szybkich, wiarygodnych i dostępnych cenowo testów na SARS-CoV-2, szczególnie w rozpoczynającym się już wkrótce sezonie wakacyjnym – powiedział Marcin Lerner, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A.

Genomtec przeprowadził analizę bioinformatyczną (in-silico) oraz tzw. „analizę laboratorium mokrego” dla zestawu diagnostycznego Genomtec RT-LAMP Duo Kit, które w pełni potwierdzają jego efektywność w rozpoznawaniu dotychczas zidentyfikowanych wariantów SARS-CoV-2, w tym bretońskiego, który posiada zdolność braku identyfikacji w analizie testem RT-PCR z próbek z wymazów. Rozpoznanie wariantu bretońskiego przez zestaw RT-LAMP Duo Kit jest ważne w zadbaniu o zdrowie publiczne, w którym efektywne testowanie ze zdolnością wykrycia wszystkich szczepów wirusa SARS-CoV-2 jest bezwzględnie ważne dla podtrzymania wysiłków w walce z pandemią. Ponadto test wykrywa nowo zidentyfikowane warianty określane jako nigeryjski, filipiński, kalifornijski i indyjski.

Flagowym rozwiązaniem Genomtec jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID, działający w oparciu o układ mikroprzepływowy oraz autorską, opatentowaną technologię SNAAT®. Innowacyjny system diagnostyczny pozwala na przeprowadzenie jednocześnie kilku testów z jednej próbki, między innymi w kierunku określenia przyczyny infekcji dróg oddechowych czy chorób przenoszonych drogą płciową, i to nawet w 15 minut. Genomtec ID będzie przeznaczony do diagnostyki w miejscu kontaktu z pacjentem, np. gabinetach lekarskich, oddziale ratunkowym, a nawet aptece.