Opublikowane dane są zgodnie z podanymi wczęsniej szacunkami

W I kwartale 2021 r. XTB wypracowało 89,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, więcej o 121,3% niż kwartał wcześniej, kiedy to zysk wyniósł 40,2 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 186,7 mln zł (IV kwartał 2020: 140,0 mln zł, wzrost o 33,4%).

W pierwszym kwartale br. Grupa pozyskała rekordową liczbę nowych klientów – ponad 67 tys., co oznacza wzrost o 75,0% k/k. Po raz pierwszy w historii z XTB aktywnie inwestowało kwartalnie średnio ponad 100 tysięcy klientów.

"W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Zarząd ocenia, że w 2021 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się na poziomie wyższym o około kilkanaście procent do tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2020 r. Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W konsekwencji realizowanych działań nakłady na marketing mogą wzrosnąć o ponad 20% w stosunku do roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.