Informacje

ISIN:PLPNCHP00016
Liczba akcji: 5 560 500
Kapitalizacja:5 104 539
Sektor: NewConnect: Informatyka
Branża: Gry

Punch Punk S.A. prowadzi działalność w zakresie tworzenia własnych gier wideo oraz zajmuje się produkcjami na zlecenie (ang. work for hire). Zamiarem...

więcej »