Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wskaźniki analizy technicznej

Widoczne na stronach profili wyniki wskaźników AT opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej. Sumaryczne rezultaty obliczeń wskaźników dla walorów przyjmują pięć możliwych wartości: mocne kupuj, kupuj, neutralnie, sprzedaj oraz mocne sprzedaj.

Należy podkreślić, że wyniki wskaźników mogą stanowić pomocne narzędzie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, jednak ze względu na ich charakter nie stanowią w żaden sposów rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W odróżnieniu od sygnałów, które opierają się na chwilowym osiągnięciu/przekroczeniu przez wskaźnik określonej wartości, wyniki wskaźników AT mają charakter ciągły, tzn. dla każdego momentu przyjmują jedną z wartości: kupuj, neutralnie lub sprzedaj. Wynika to z użytej metodologii opisanych poniżej.


SMA / EMA Simple Moving Average / Exponential Moving Average

 • kupuj: aktualny kurs ma większą wartość od wartości SMA / EMA
 • sprzedaj: aktualny kurs ma mniejszą wartość od wartości SMA / EMA

RSI(14) Relative Strength Index

 • kupuj: wartość RSI mieści się w przedziale od 25 do 75 oraz średnia czterech poprzednich wartości RSI jest mniejsza od aktualnej wartości
 • neutralnie:
  • wartość RSI i średnia czterech poprzednich wartość RSI mieszczą się w przedziale od 45 do 55
  • wartość RSI jest większa niż 75 (rynek wykupiony)
  • wartość RSI jest mniejsza niż 25 (rynek wyprzedany)
 • sprzedaj: wartość RSI mieści się w przedziale od 25 do 75 oraz średnia czterech poprzednich wartości RSI jest większa od aktualnej wartości

STS(14,3) Stochastic

 • kupuj: wartość STS mieści się w przedziale od 20 do 80 oraz średnia czterech poprzednich wartości STS jest mniejsza od aktualnej wartości
 • neutralnie:
  • wartość STS i średnia czterech poprzednich wartość STS mieszczą się w przedziale od 45 do 55
  • wartość STS jest większa niż 80 (rynek wykupiony)
  • wartość STS jest mniejsza niż 20 (rynek wyprzedany)
 • sprzedaj: wartość STS mieści się w przedziale od 20 do 80 oraz średnia czterech poprzednich wartości STS jest większa od aktualnej wartości

MACD(12,26,9) Moving Average Convergence Divergence

 • kupuj: wartość MACD jest większa od wartości SIGNAL
 • sprzedaj: wartość MACD jest mniejsza od wartości SIGNAL

TRIX(14,9) Trix Index

 • kupuj: wartość TRIX jest większa od wartości SIGNAL
 • sprzedaj: wartość TRIX jest mniejsza od wartości SIGNAL

Williams %R(10)

 • kupuj: wartość %R mieści się w przedziale od -80 do -20 oraz średnia czterech poprzednich wartości %R jest mniejsza od aktualnej wartości
 • neutralnie:
  • wartość %R i średnia czterech poprzednich wartość %R mieszczą się w przedziale od -55 do -45
  • wartość %R jest większa niż -20 (rynek wykupiony)
  • wartość %R jest mniejsza niż -80 (rynek wyprzedany)
 • sprzedaj: wartość %R mieści się w przedziale od -80 do -20 oraz średnia czterech poprzednich wartości %R jest większa od aktualnej wartości

CCI(14) Commodity Channel Index

 • kupuj: wartość CCI mieści się w przedziale od -200 do 200 oraz średnia czterech poprzednich wartości CCI jest mniejsza od aktualnej wartości
 • neutralnie:
  • wartość CCI i średnia czterech poprzednich wartość CCI mieszczą się w przedziale od -50 do 50
  • wartość CCI jest większa niż 200 (rynek wykupiony)
  • wartość CCI jest mniejsza niż -200 (rynek wyprzedany)
 • sprzedaj: wartość CCI mieści się w przedziale od 200 do -200 oraz średnia czterech poprzednich wartości CCI jest mniejsza od aktualnej wartości

ROC(15) Rate of Change

 • kupuj: wartość ROC jest większa niż 0
 • sprzedaj: wartość ROC jest mniejsza niż 0

ULT(7,14,28) Ultimate Oscillator

 • kupuj: wartość ULT mieści się w przedziale od 30 do 70 oraz średnia czterech poprzednich wartości ULT jest mniejsza od aktualnej wartości
 • neutralnie:
  • wartość ULT i średnia czterech poprzednich wartość ULT mieszczą się w przedziale od 45 do 55
  • wartość ULT jest większa niż 70 (rynek wykupiony)
  • wartość ULT jest mniejsza niż 30 (rynek wyprzedany)
 • sprzedaj: wartość ULT mieści się w przedziale od 30 do 70 oraz średnia czterech poprzednich wartości ULT jest większa od aktualnej wartości

FI(13) Force Index

 • kupuj: wartość FI jest większa niż 0
 • sprzedaj: wartość FI jest mniejsza niż 0

MFI(14) Money Flow Index

 • kupuj: wartość MFI mieści się w przedziale od 25 do 75 oraz średnia czterech poprzednich wartości MFI jest mniejsza od aktualnej wartości
 • neutralnie:
  • wartość MFI i średnia czterech poprzednich wartość MFI mieszczą się w przedziale od 45 do 55
  • wartość MFI jest większa niż 75 (rynek wykupiony)
  • wartość MFI jest mniejsza niż 25 (rynek wyprzedany)
 • sprzedaj: wartość MFI mieści się w przedziale od 25 do 75 oraz średnia czterech poprzednich wartości MFI jest większa od aktualnej wartości

BOP(14) Balance Of Power

 • kupuj: wartość BOP jest większa niż 0
 • sprzedaj: wartość BOP jest mniejsza niż 0

EMV(14) Ease of Movement

 • kupuj: wartość EMV jest większa niż 0
 • sprzedaj: wartość EMV jest mniejsza niż 0

Jeżeli masz jakieś uwagi bądź propozycje dotyczące opisanej metodologii, napisz do nas.