Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wykresy punktowo symboliczne

Cechą charakterystyczną wykresów punktowo symbolicznych są symbole X oraz O obrazujące odpowiednio wzrosty oraz spadki cen waloru. Wolumen oraz czas nie mają żadnego znaczenia dlatego nie znajdują swojej reprezentacji na wykresie. Układ symboli pozwala zobrazować walkę popytu i podaży tworząc wykres, z którego możemy odczytać trendy i formacje.


Tworzenie wykresu

Skalą wykresu są kratki. Jedna kratka to określony zasięg cen. Oznacza to, że w jednej kratce może znajdować się wiele kursów (ruch cen mieści się w przedziale wartości kratki) i odwrotnie - wiele kratek może oznaczać zmianę ceny przy jednej transakcji. Jedna kolumna zawiera zawsze jeden rodzaj symbolu (X lub O), więc jedna kolumna obrazuje wzrostowy (X) lub spadkowy (O) zasięg cen.


Wielkość kratki (zakres cen)

Istnieje delikatna różnica w zakresie cen jednej kratki w zależności od znaczenia użytego symbolu.

W tym przykładzie zaznaczono wiersz o wartości 15.

Słowami:
X oznacza, że ruch cen odbywał się w zakresie co najmniej 15, natomiast O oznacza, że ruch cen osiągnął co najwyżej 15.

Wartościami:
X oznaczał będzie, że ruch cen znajdował się przynajmniej w zakresie od 15 do 15.99.
O oznacza, że ceny kształtowały się w zakresie od 14.01 do 15.

Wielkość kratki jest stała. Sklala natomiast może być liniowa (wartość każdej kolejnej kratki rożnie na tą samą wartość) lub procentowa (stały jest procent, natomiast wartości rosną o wartość wynikającą z procentu).


Odwrócenie

Przejście pomiędzy kolumnami nazywamy odwróceniem i w praktyce oznacza odwrócenie trendu (np. ze zwrostowego na spadkowy). Stosuje się jedno lub wielokratkowe odwrócenie. Dwukratkowe odwrócenie oznacza, że przejście do następnej kolumny nastąpi dopiero wtedy, gdy ruch cen zmieni się na przeciwny i osiągnie conajmniej dwie kratki różnicy.


Przykład

Poniżej przedstawimy krok po kroku sposób rysowania wykresu przy 2-kratkowym odwróceniu i wielkości kratki 1.

    High Low
Dzień 1 17.60 16.50
Dzień 2 18.00 17.30
Dzień 3 18.20 17.90
Dzień 4 18.30 12.80
Dzień 5 15.40 11.60
Dzień 6 15.30 11.50
Dzień 1
Z samych wartości High/Low nie wiemy czy ruch cen był wzrostowy czy spadkowy. Zakładamy, że rosnący. Będziemy zatem rysować kolumnę X-ów.
Wartość najniższa (Low) wypada na 16 kratkę, ponieważ wartość 16.50 znajduje się pomiędzy 16.00 a 16.99. Tu zamiast X stawiamy kropkę, aby zaznaczyć początek wykresu, nie jest to jednak konieczne.
Wartość najwyższa (High) wypada na kratkę 17.


    High Low
Dzień 1 17.60 16.50
Dzień 2 18.00 17.30
Dzień 3 18.20 17.90
Dzień 4 18.30 12.80
Dzień 5 15.40 11.60
Dzień 6 15.30 11.50
Dzień 2
Aktualna kolumna to koluman X-ów. W pierwszej kolejności sprawdzamy wartość High. Jeżeli wartość ta pozwala nam do dorysowanie kolejnych x-ów, to wartość low zupełnie pomijamy. Tak też jest w tym przypadku. 18.00 to najniższa możliwa wartość dla kratki 18.


    High Low
Dzień 1 17.60 16.50
Dzień 2 18.00 17.30
Dzień 3 18.20 17.90
Dzień 4 18.30 12.80
Dzień 5 15.40 11.60
Dzień 6 15.30 11.50
Dzień 3
Znowu w pierszej kolejności przyglądamy się najwyższej tego dnia cenie. 18.20 nie pozwala nam na dorysowanie kolejnego X.
Przyglądamy się zatem wartości najniższej i sprawdzamy czy spadki nie wskazują na przejście do kolumny O. Ta wskazuje na tą samą kratkę (18 kratka to watości od 17.01 do 18.00).
Tym razem nic nie będziemy rysować.


    High Low
Dzień 1 17.60 16.50
Dzień 2 18.00 17.30
Dzień 3 18.20 17.90
Dzień 4 18.30 12.80
Dzień 5 15.40 11.60
Dzień 6 15.30 11.50
Dzień 4
Kolejne notowanie. Nadal jesteśmy w kolumnie X-ów, więc sprawdzamy czy możemy dorysować kolejny X. 18.30 = 18 kratka. Nie.
Wartość najniższa wskazuje na 13 kratkę. Nasz wykres zakłada dwukratkowe odwrócenie. (13 kratka + 2 odwrócenie = 15 < 18).
Rysujemy zatem serię O od pozycji 17 do 13.

Ważne: Odwrócenia na wykresach zawsze są płynne, z jednokratkową różnicą. Oznacza to, że po odwróceniu z X do O kolumnę O zaczynamy rysować o jedną kratkę niżej niż X w poprzedniej kolumnie.


    High Low
Dzień 1 17.60 16.50
Dzień 2 18.00 17.30
Dzień 3 18.20 17.90
Dzień 4 18.30 12.80
Dzień 5 15.40 11.60
Dzień 6 15.30 11.50
Dzień 5
Ponieważ jesteśmy w trendzie spadkowym w pierszej kolejności sprawdzamy czy możemy narysować kolejne O. Tak, w kratce 12.
Rysujemy.
Warto zwrócić uwagę, że dostawiamy kolejne O mimo, ze najwyższy kurs mógłby doprowadzić do odwrócenia (kratka 15).


    High Low
Dzień 1 17.60 16.50
Dzień 2 18.00 17.30
Dzień 3 18.20 17.90
Dzień 4 18.30 12.80
Dzień 5 15.40 11.60
Dzień 6 15.30 11.50
Dzień 6
Tego dnia zakres ruchów cen jest bardzo podobny do dnia poprzedniego. Tym razem jednak nie możemy dostawić kolejnego O, zatem następuje odwrócenie i wykres wędruje do 15 kratki.Jeżeli masz jakieś uwagi bądź propozycje dotyczące opisanego zagadnienia, napisz do nas.