Informacje

ISIN:PLSLKAM00019
Liczba akcji: 22 997 264
Kapitalizacja:21 387 456
Sektor: NewConnect: Nieruchomości
Branża: Nieruchomości

Spółka prowadzi działalność holdingową, opartą na tworzeniu oraz optymalnym zarządzaniu podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta,...

więcej »