Informacje

ISIN:PLSTNDR00019
Liczba akcji: 1 514 576
Kapitalizacja:11 207 862
Sektor: NewConnect: Technologie
Branża: Drewno i papier

Standrew jest producentem wyrobów tartacznych. Główny asortyment spółki to m.in. tarcica obrzynana i nieobrzynana, elementy konstrukcyjne i klejone,...

więcej »