Informacje

ISIN:PLSTNDR00019
Liczba akcji: 1 510 000
Kapitalizacja:12 835 000
Sektor: NewConnect: Technologie

Standrew jest producentem wyrobów tartacznych. Główny asortyment spółki to m.in. tarcica obrzynana i nieobrzynana, elementy konstrukcyjne i klejone,...

więcej »