Informacje

ISIN:PLFTPRF00016
Liczba akcji: 18 688 000
Kapitalizacja:3 111 552
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe
Branża: Wierzytelności

Spółka działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością Spółki jest...

więcej »