Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP PLK ogłoszą wezwanie na 32,85% wszystkich akcji TRK (TRAKCJA). Cena za akcję została ustalona na 1,7 zł. 

"Strony w Porozumieniu uzgodniły również, że ARP lub Wskazany Kupujący nabędzie od COMSA wszystkie obligacje wyemitowane przez Spółkę, posiadane przez COMSA w danym momencie; według stanu na dzień zawarcia Porozumienia: 4.514.405 obligacji zamiennych serii G wyemitowanych przez Spółkę o wartości nominalnej 1,70 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 7.674.488,50 zł" - dodano w komunikacie

Realizacja transakcji będzie miała miejsce pod warunkiem m.in. uzyskania przez ARP, PKP PLK i COMSA niezbędnych zgód i zezwoleń na transakcję oraz przyjęcie przez NWZ spółki uchwały dotyczącej emisji akcji serii E i zaoferowanie ich do subskrypcji PKP PLK.