Pepco Group N.V., publiczna spółka akcyjna (naamloze vennootschap) (“Spółka”, a wraz z jej skonsolidowanymi podmiotami zależnymi “Pepco Group” lub “Grupa”) ogłasza pierwsze notowanie akcji zwykłych Spółki oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

 • Od dzisiaj akcje zwykłe Pepco Group notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 • Notowanie następuje po przeprowadzeniu największej w tym roku oferty publicznej w Polsce, w której Cena Akcji Oferowanych wyniosła 40 złotych za Akcję, co dało szacowaną początkową kapitalizację Spółki w wysokości 23 mld zł (5,1 mld euro);
 • Akcje zwykłe Grupy będą notowane za symbolem PCO;
 • Biorąc pod uwagę Opcję Dodatkowego Przydziału w Ofercie sprzedano ok. 92 mln akcji, wliczając w to 2,5 mln akcji przydzielonych inwestorom indywidualnym;
 • Kolejne ok. 23 mln istniejących akcji sprzedano wybranym podmiotom finansującym, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania;
 • W chwili rozpoczęcia notowań łącznie w wolnym obrocie znajdzie się 20,1% akcji Spółki (zakładając pełne wykonanie Opcji Dodatkowego Przydziału i nabycie akcji przez podmioty finansujące, tj. Cornerstone Shares).

Komentując dzisiejsze wydarzenie, Andy Bond, Dyrektor Generalny Pepco Group, powiedział:

“Pierwszy dzień obrotu naszych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to wielka chwila dla Pepco Group. Jestem bardzo dumny z naszych kolegów w całej firmie i chcę im podziękować za ich zaangażowanie i lata ciężkiej pracy.”

„Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i detalicznych naszą ofertą publiczną było bardzo duże, witamy naszych nowych akcjonariuszy. Jako spółka giełdowa chcemy dalej dynamicznie zwiększać liczbę naszych sklepów i realizować naszą strategię jako wiodąca sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych w Europie”.

Informacje na temat Oferty

 • Biorąc pod uwagę Cenę Akcji Oferowanych, szacowana początkowa kapitalizacja Spółki (ang. market capitalisation) wyniosła ok. 23 mld zł (5,1 mld euro);
 • Przedmiotem oferty publicznej było 80.388.350 istniejących akcji Spółki („Akcje Sprzedawane”), o wartości około 3,2 mld zł (0,7 mld euro);
 • Inwestorom Indywidualnym przydzielono 2,5 mln Akcji Sprzedawanych (tj. 3,1% Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty), zaś Inwestorom Instytucjonalnym przydzielonych zostało pozostałe 77,9 mln Akcji Sprzedawanych;
 • Dodatkowo Akcjonariusze Sprzedający przyznali Goldman Sachs Bank Europe opcję dodatkowego przydziału 12.058.252 akcji, która, jeśli zostanie wykonana w całości, pozwoli na zwiększenie łącznej liczby akcji sprzedanych w Ofercie do 92.446.602 Akcji;
 • Równolegle do Oferty, Główny Akcjonariusz Sprzedający w ofercie publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu sprzedał wybranym podmiotom finansującym, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania dalsze 23.111.651 istniejących akcji (ang. Cornerstone Shares), w celu uzyskania dodatkowych wpływów brutto w wysokości około 0,9 mld złotych (0,2 mld euro);
 • Akcje w wolnym obrocie reprezentują 20,1% kapitału zakładowego Spółki, o rynkowej wartości około 1 mld euro licząc według Ceny Akcji Oferowanych w wysokości 40 zł (w tym akcje sprzedane w wykonaniu Opcji Dodatkowego Przydziału i akcje dla podmiotów finansujących (tj. Cornerstone Shares)).

Oferta była skierowana do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Akcje Oferowane zostały ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym (z oraz spoza Stanów Zjednoczonych).

Spółka, Główny Akcjonariusz Sprzedający i podmioty finansujące, które nabyły akcje (ang. Cornerstone Shares) zobowiązali się do nieemitowania lub niesprzedawania kolejnych akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia rozpoczęcia notowania akcji na GPW. Ograniczenia związane ze sprzedażą akcji podlegają pewnym zwyczajowym wyjątkom i można je uchylić jedynie za uprzednią pisemną zgodą wszystkich Globalnych Współkoordynatorów Oferty.

Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan A.G. pełnili funkcję Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu („Globalni Współkoordynatorzy”). Barclays Bank Ireland PLC, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie i Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełnili funkcję współprowadzących księgę popytu („Współprowadzący Księgę Popytu” i wraz z Globalnymi Współkoordynatorami „Gwarantujący”). Pekao Investment Banking S.A. i Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao byli  współzarządzającymi księgą popytu w Ofercie. ING Bank N.V. i Trigon Dom Maklerski S.A. wystąpili jako współmenedżerowie Oferty.