ERB (ERBUD) poinformował, że w związku z realizacją skupu akcji własnych, nabytych zostanie 160 000 akcji spółki. Papiery zostaną nabyte po cenie 125 zł za sztukę. Łącznie, spółka przeznaczy na ten cel 20 mln zł.

Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 10 czerwca 2021 r.

"(...) łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki do sprzedaży w ramach Zaproszenia, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach Zaproszenia, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w Zaproszeniu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 98,66%" - dodano w komunikacie