PZU, będący akcjonariuszem PEO (PEKAO), zgłosił projekt uchwały na WZA banku z propozycją wypłaty dywidendy w maksymalnej kwocie 3,21 zł na akcję.

Wysokość dywidendy ma być jednak uzależniona od stanowiska KNF. W przypadku zgody Komisji na wypłatę do 25% ubiegłorocznego zysku dywidenda byłaby równa 1,07 zł na akcję, a jego połowy, 2,14 zł na akcję. W maksymalnym wariancie do akcjonariuszy trafiłoby 75% ubiegłorocznego zysku, czyli łącznie 842,5 mln zł.

PZU proponuje, aby dniem dywidendy był 10 września, zaś dniem wypłaty 29 września 2021 r. 

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły