Informacje

ISIN:PLPEKAO00016
Data debiutu:30.06.1998
Liczba akcji: 262 470 034
Kapitalizacja:21 191 830 545
Sektor: GPW: Banki
Branża: Banki

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa kapitałowej Banku Pekao obejmuje także Towarzystwo...

więcej »