"Przygotowujemy się do kolejnego skoku i skalowania. Rok temu prowadziliśmy jeden projekt (...), czyli operacyjną sprzedaż fotowoltaiki. Dzisiaj sprzedajemy fotowoltaikę, pompy ciepła, magazyny energii, przygotowujemy się do elektromobilności. No i rozbudowujemy, moim zdaniem, największy portfel deweloperski farm fotowoltaicznych w Polsce" - Dawid Zieliński, prezes CLC (COLUMBUS)

W materiale informacje na temat:

  • Wyników pierwszego kwartału 2021 r.;
  • Wzrostu zatrudnienia w spółce;
  • Realizowanych inwestycji;
  • Rozbudowy portfela farm fotowoltaicznych;
  • Spółki portfelowej Saule Technologies;
  • Rozwoju usług IT;
  • Fabryki drukowanych ogniw perowskitowych.