CPD (CELTIC) poinformował o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży 8 705 110 akcji spółki stanowiących 33,01% jej kapitału. Proponowana cena to 19,71 zł za akcję. 

"Wzywający nabywa Akcje Spółki w celu ich umorzenia (...). Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania” – czytamy w treści wezwania

Na dzień ogłoszenia wezwania spółka posiada 8 699 836 akcji własnych, co stanowiących 32,99% ogólnej liczby akcji. W wyniku wezwania zamierza kontrolować 66% akcji.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lipca i potrwają do 29 lipca 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 5 sierpnia 2021 r.