BHW (HANDLOWY) wypłaci dywidendę za 2020 r. Bank spełniał wymagania KNF dotyczące podziału zysku z akcjonariuszami.

"(...) Bank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. (...). Stosownie do Zalecenia KNF Bank (...) spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r." - podano w komunikacie

Dywidenda, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją, wyniesie 1,2 zł na akcję. Spółka nie wypłaci jednak dywidenda za 2019 r. na którą miał trafić niepodzielony zysk za 2019 r.

Dywidenda zostanie wypłacona 22 września, zaś dniem ustalenia prawa do dywidendy jest być 15 września 2021 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły