ULG (ULTGAMES) szacuje, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. spółka wypracowała 16,8 mln zł przychodów oraz 7,6 mln zł zysku netto. Wynik z działalności operacyjnej miał w zakończonym półroczu wynieść -4,6 mln zł natomiast zysk brutto 9,2 mln zł.

W komunikacie podano, że na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały szereg czynników, w tym:

  1. „stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC;
  2. dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier - w okresie I półrocza 2021 r. zostało wydanych 46 gier, głównie na platformę Nintendo Switch;
  3. stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
  4. stabilna sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo;
  5. wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;
  6. premiera gry Castle Flipper na PC;
  7. premiera gry Train Station Renovation na Xbox;
  8. zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 raz 17/2021”