Woodpecker.co S.A., spółka technologiczna oferująca aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B, jest na ostatniej prostej przed debiutem na NewConnect. Akcje Spółki zostały zarejestrowane w KDPW, co umożliwiło złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect. Spółka liczy na debiut na NewConnect na przełomie sierpnia i września br. W czerwcu br. Woodpecker.co S.A. z sukcesem przeprowadził publiczną ofertę sprzedaży akcji o wartości 11 mln zł.

- Przygotowania do wejścia na NewConnect przebiegają zgodnie z planem. Rejestracja akcji w KDPW oraz złożenie Dokumentu Informacyjnego na GPW zwieńczają prace nad procesem IPO. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w tym procesie zarówno całemu teamowi Woodpecker.co, jak i naszym doradcom. Liczymy, że  akcje spółki zadebiutują na tzw. małej giełdzie za około miesiąc. – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.

Woodpecker.co S.A. oferuje oprogramowanie w modelu SaaS ułatwiające pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Narzędzie znajduje zastosowanie m.in. w procesie aktywnej sprzedaży i pozyskiwania partnerów biznesowych, ułatwia utrzymywanie relacji i rekrutację pracowników. Z aplikacji Woodpecker.co korzysta ponad 3 tys. klientów z 70 krajów, w tym prawie połowa to firmy z USA. Rozwiązanie wyróżnia się na rynku łatwością implementacji, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz najwyższym wskaźnikiem dostarczalności wiadomości. Możliwość integracji z kilkudziesięcioma popularnymi narzędziami (np. Gmail, Zapier, Pipedrive) pozwala na jeszcze większą automatyzację procesów.

- Jesteśmy innowacyjną spółką o globalnym zasięgu. Już dawno wypracowaliśmy odpowiednią trakcję i dopasowanie do rynku. Bardzo dynamicznie rośniemy i skalujemy nasz biznes. W 2017 r. osiągnęliśmy próg rentowności, a w 2020 r. wypracowaliśmy 10 mln zł przychodu i 0,9 mln zł zysku netto. Mamy duże ambicje i NewConnect traktujemy jako pierwszy krok na rynku kapitałowym, docelowo na przełomie 2022 i 2023 r. chcielibyśmy przenieść się na Główny Rynek GPW. – dodaje Mateusz Tarczyński.

Woodpecker.co S.A. planuje dalszą penetrację rynku poprzez zwiększenie udziału rynkowego oraz rozszerzanie bazy klientów. Spółka zamierza także rozbudowywać swoje narzędzie o możliwość automatyzacji komunikacji prowadzonej za pośrednictwem kolejnych kanałów, tj. telefonicznie i poprzez social media. Planuje w ten sposób dotrzeć do nowych klientów z różnych branż.

Skrócony rachunek Zysków i Strat oraz prognozy finansowe Woodpecker.co S.A. (w tys. PLN)

 

2017

2018

2019

2020

2021F

2022F

2023F

Sprzedaż

2 636

5 353

7 832

10 032

13 556

19 583

26 798

Koszty operacyjne

2 543

5 143

7 394

8 876

10 490

13 184

15 573

EBITDA

93

247

502

1 159

3 361

7 351

13 332

Zysk netto

65

173

345

852

2 464

5 135

9 019

Prezentowane powyżej dane za okres 2021 r. – 2023 r. są wartościami prognozowanymi, które zostały uwzględnione w Memorandum Informacyjnym dotyczącym oferty publicznej. Wyniki osiągane przez Woodpecker.co S.A. w przyszłych okresach mogą być od nich różne, szczególnie w przypadku zmiany przyjętych założeń.