Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Polenergia Obrót z nową ofertą dla wytwórców energii elektrycznej

Udostępnij

Polenergia Obrót, wchodząca w skład Grupy PEP, największej polskiej prywatnej grupy energetycznej, wprowadza ofertę dla wytwórców działających w systemie aukcyjnym - bilansowanie za zero. Polenergia daje w tym rozwiązaniu możliwość uzyskania zerowej opłaty z tytułu bilansowania i rozliczania wytworzonej energii. Dodatkową wartością jest szansa na zysk pochodzący z optymalizacji rozliczeń kontraktu aukcyjnego oraz wykorzystania wahań rynkowych cen energii.

„Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z obsługą klientów w obszarze bilansowania i rozliczania energii, dostrzegliśmy potencjał do wprowadzenia produktu, który umożliwi producentom funkcjonującym w systemie aukcyjnym maksymalizację przychodów. Oferta polega na optymalizacji rozliczeń miesięcznych kontraktu aukcyjnego oraz uzyskanie możliwie najwyższej efektywnej ceny sprzedaży energii poza systemem aukcyjnym, wykorzystując dostępną elastyczność wolumenu w okresie 3 letnim.” – powiedział Jarosław Bogacz, prezes zarządu Polenergii Obrót.

Oferta jest szczególnie atrakcyjna dla producentów OZE, którzy nie objęli systemem aukcyjnym całości produkowanej przez swoją instalację energii i w ten sposób mogą skorzystać na wahaniach cen energii na giełdzie. W ramach umowy Polenergia działa jako off taker, czyli skupuje energię wytworzoną w instalacjach OZE, z którymi współpracuje. 

„Oferta powstała przede wszystkim na własne potrzeby Grupy Polenergia i jest testowana na aktywach wytwórczych należących do Grupy. Produkt wpisuje się też w potrzeby rosnącej liczby instalacji OZE, których właściciele mają potencjał na zwiększenie swoich zysków z produkcji energii tylko dzięki optymalizacji sprzedaży wytworzonej energii, bez ingerowania w samą instalację. Do każdego producenta podchodzimy indywidualnie i przeprowadzamy analizę opłacalności rozwiązania. Produkt jest więc elementem dzielenia się doświadczeniami z pozostałymi członkami rynku.” – podkreśla Piotr Malik, dyrektor ds. produktów strukturyzowanych w Polenergii Obrót.

System aukcyjny działa w Polsce od 2015 roku i objętych jest nim ponad 2 tysiące instalacji. Każda instalacja ma ustaloną w aukcji i zagwarantowaną przez okres wsparcia cenę sprzedaży wytworzonej energii. W okresach miesięcznych następuje rozliczenie bieżącej produkcji z uwzględnieniem rynkowej ceny energii w danym miesiącu.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+