Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies podsumowuje osiągnięcia pierwszego półrocza 2021 r.

Udostępnij

CLD (CLOUD), warszawska spółka specjalizująca się w monetyzacji danych z internetu i Big Data, podsumowuje osiągnięcia w I półroczu 2021 roku i spodziewa się ich pozytywnego wpływu na wyniki finansowe w kolejnych okresach. Spółka, działająca na szybko rosnącym rynku reklamy online, stawia na rozwój swojego kluczowego segmentu Data enrichment, międzynarodowe akwizycje i rozwój autorskich technologii.

Najważniejszy obszar rozwoju spółki – segment Data enrichment – obejmuje sprzedaż danych i technologii do ich przetwarzania. Dynamika wzrostu sprzedaży danych do kluczowych klientów w tym segmencie wyniosła według ostatnich raportów z kwietnia i maja odpowiednio 346% r/r oraz 314% r/r, a w I kwartale marża w tym segmencie osiągnęła blisko 70%. Spółka konsekwentnie realizuje swoją strategię mającą na celu dalszą globalizację sprzedaży danych, dokonuje międzynarodowych akwizycji oraz dąży do komercjalizacji swoich technologii.

Rynek reklamy online, na którym działa warszawska spółka, rośnie w szybkim tempie, a pandemia okazała się dodatkowym katalizatorem zmian. Agencja mediowa Zenith opublikowała raport, który prognozuje wzrost udziału wartości reklamy cyfrowej w całości wydatków reklamowych na świecie do poziomu 58%, o 10 p.p. więcej niż jeszcze w 2019 roku.

Podsumowanie operacyjne I półrocza 2021 roku

- Z początkiem II kwartału przedstawiliśmy nasze strategiczne plany na 2021 rok, które obejmowały działania w trzech istotnych obszarach: globalizacji, międzynarodowych akwizycji i rozwoju własnych technologii. Podsumowując I półrocze, z dużym zadowoleniem patrzymy na wykonaną przez nas pracę i cele, które udało nam się zrealizować. Szczególnie cieszą duże wzrosty w segmencie Data enrichment, obejmującym sprzedaż danych i technologii, co dowodzi skuteczności naszej strategii i skalowalności przyjętego modelu biznesowego. Dynamika wzrostu sprzedaży danych do kluczowych klientów przekroczyła 300% w kwietniu i w maju, a marża tego segmentu wyniosła blisko 70% w I kwartale br. – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Aby rozszerzyć zasięg sprzedaży naszych danych, w czerwcu nabyliśmy udziały w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT S.L. z branży marketingu internetowego. Akwizycja umożliwi nam szybkie dotarcie z naszymi danymi do nowych klientów. Rozwijamy też posiadane zaplecze technologiczne – w kwietniu założyliśmy spółkę OnPropsects Ltd w Wielkiej Brytanii, aby komercjalizować naszą platformę DSP, służącą do sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie. Ważnym wydarzeniem było dla nas rozpoczęcie raportowania w cyklu miesięcznym danych sprzedażowych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment, co pozwala inwestorom na bieżąco śledzić rozwój naszego biznesu – dodaje Piotr Prajsnar.

Nagranie prezesa zarządu Cloud Technologies, podsumowujące I półrocze:

Rosnący globalny rynek reklamy internetowej

- Model biznesowy Cloud Technologies, który opiera się przede wszystkim na sprzedaży danych, jest beneficjentem rosnącego rynku reklamy internetowej i przenoszenia się aktywności do kanału online. Reklama cyfrowa to coraz popularniejszy i odznaczający się wysoką skutecznością sposób na wzrost rozpoznawalności marki, co odzwierciedla trend wzmożonych inwestycji ze strony dużych i małych przedsiębiorstw – komentuje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy Cloud Technologies.

Według najnowszego raportu globalnej agencji Zenith, wartość rynku reklamy cyfrowej zanotuje w 2021 roku wzrost o 19% r/r, znacznie powyżej wzrostu całego rynku reklamy, którego dynamika wyniesie 11% r/r. Odpowiedź na duże zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw i agencji reklamowych na wysokiej jakości anonimowe cyfrowe dane o internautach to główna działalność Cloud Technologies. Dodatkowo, spółka koncentruje się przede wszystkim na rynku USA, który w 2021 roku będzie odpowiadał za 46% całego wzrostu globalnych wydatków reklamowych, które wyniosą 669 mld USD.

Skalowalny i efektywny model biznesowy oraz sprzyjające otoczenie pozwalają nam ze spokojem patrzeć na kolejne okresy, w których spodziewamy się dalszych wzrostów Cloud Technologies i całego szerokiego rynku – dodaje Piotr Soleniec.

W sierpniu spółka opublikuje raport wynikowy za II kwartał 2021 roku.

Cloud Technologies obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmieniła się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie i przetwarza ponad 100 mld anonimowych profili internautów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+