Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa Synektik wypracowała w minionym kwartale 3,2 mln zł znormalizowanej EBITDA

Udostępnij

Giełdowa spółka zakończyła III kwartał 2020 roku finansowego z 27% wzrostem sprzedaży radiofarmaceutyków i blisko 70% wzrostem wartości pozyskanych zamówień na dostawy sprzętu medycznego. Rosnący popyt na radiofarmaceutyki i ożywienie w obszarze zakupów sprzętu medycznego pozwalają Grupie SNT (SYNEKTIK) myśleć o dynamicznych wzrostach sprzedaży w kolejnych kwartałach.

Przychody Grupy Synektik w III kwartale 2020 r. fin. wyniosły 15,7 mln zł, wobec 22,3 mln zł rok wcześniej. Grupa wypracowała w minionym kwartale 3,2 mln zł znormalizowanej EBITDA (3,9 mln zł w III kw. 2019 r. fin.). Na niższe  przychody  i dochody wpłynęły terminy realizacji zleceń segmentu dostaw sprzętu oraz rozwiązań IT. W zakończonym kwartale Grupa pozyskała zamówienia na zaawansowany sprzęt medyczny o wartości 32 mln zł, jednak tylko znikoma ich część została zrealizowana do końca czerwca. Jednocześnie backlog Grupy na koniec czerwca wyniósł 33,2 mln zł, wobec 1,1 mln zł rok wcześniej. Ponadto Grupa wkroczyła w ostatni kwartał roku finansowego z portfelem otwartych projektów sprzedażowych o wartości 67 mln zł (42,9 mln zł rok wcześniej).

- Portfel realizowanych umów i bieżących projektów pozwala oczekiwać, że zarówno bieżący kwartał, będący ostatnim 2020 roku finansowego, jak i I kwartał 2021 roku finansowego, będą udanymi w wykonaniu segmentu sprzedaży sprzętu medycznego oraz rozwiązań IT Grupy. Nie poprzestajemy na realizacji pozyskanych zleceń i finalizacji rozpoczętych przed wakacjami projektów sprzedażowych. Aktywnie pozyskujemy kolejnych zlecenia, z których istotna część wpłynie na wyniki bieżącego kwartału – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik SA.

Jednym z motorów wzrostu Grupy pozostaje obszar robotyki chirurgicznej, dla którego miniony kwartał był kolejnym niezwykle udanym okresem. W III kwartale Grupa dostarczyła system da Vinci dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, jak również zawarła, w czerwcu 2021 r. umowę sprzedaży systemu z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Kontrakt z WUM, o wartości 13,9 mln zł, ma zostać sfinalizowany w bieżącym kwartale. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w kraju sprzyja również wykorzystaniu już działających systemów. Miniony kwartał przyniósł kolejny rekord liczby zabiegów chirurgicznych wykonanych w asyście da Vinci, których liczba wzrosła rdr. o 90%, do blisko 500 zabiegów. W analizowanym okresie sprawozdawczym i po jego zakończeniu Grupa zawarła również kilka istotnych umów (o łącznej wartości ponad 20 mln PLN) na dostawy zaawansowanych urządzeń do diagnostyki, w tym m.in. rezonansu magnetycznego, aparatury RTG, urządzenia do brachyterapii, angiografu, egzoskopu czy systemu neuronawigacji.

Dwucyfrową dynamiką wzrostu może pochwalić się również segment radiofarmaceutyków Grupy, który po 27% wzroście sprzedaży zakończył miniony kwartał z 7,24 mln zł przychodów (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych) i 2,2 mln zł powtarzalnej EBITDA (27% wzrost rdr.). Segment odnotował ponad 20% wzrost sprzedaży w każdej z trzech kategorii produktowych: radiofarmaceutyków podstawowych, radiofarmaceutyków specjalnych oraz produktach uzupełniających. Największy, bo aż 29% wzrost odnotowano w obszarze radiofarmaceutyków podstawowych, wartość sprzedaży których wyniosła rekordowe 3,4 mln zł. – Poszerzanie portfela produktów radiofarmaceutycznych Grupy, wzrost liczby wykonywanych badań PET-CT w Polsce związany z poprawą sytuacji epidemiologicznej jak i również poszerzenie oferty znaczników specjalnych Grupy wpływają korzystnie na wyniki tej części jej biznesu. Liczymy, że segment radiofarmaceutyków w kolejnych okresach podtrzyma wzrostową passę, systematycznie zwiększając skalę swojej działalności i jej dochodowość – ocenia Dariusz Korecki, wiceprezes giełdowej spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+