Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Najwyższy kwartalny zysk netto Cloud Technologies od ponad 3 lat

Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies / Cloud Technologies
Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies • Cloud Technologies
Udostępnij

Cloud Technologies, notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w monetyzacji danych z internetu i Big Data, zaprezentowała kolejne z rzędu wyniki kwartalne z istotnymi wzrostami we wszystkich kluczowych pozycjach. Dynamika przychodów w Q2 2021 r. wyniosła 31% r/r, co przełożyło się na 14,0 mln PLN kwartalnej sprzedaży. EBITDA osiągnęła 4,8 mln PLN, rosnąc o 613% r/r, a zysk netto wyniósł 2,2 mln PLN i był najwyższy od ponad 3 lat. Za dominującą część przychodów odpowiada kluczowy dla spółki segment - Data enrichment, który obejmuje monetyzację danych i technologii do ich przetwarzania.

Cloud Technologies to polska spółka technologiczna działająca na globalnym rynku danych, dostarcza wysokiej jakości anonimowe, cyfrowe informacje o internautach wykorzystywane do targetowania reklamy internetowej. Precyzyjna identyfikacja odbiorców przekłada się na wzrost efektywności kampanii marketingowych, a globalny rynek reklamy cyfrowej znajduje się w stałym trendzie wzrostowym. Według najnowszego raportu agencji Zenith, wartość rynku reklamy cyfrowej zanotuje w 2021 roku wzrost o 19% r/r, znacznie powyżej wzrostu globalnego rynku reklamy, którego dynamika wyniesie 11% r/r, osiągając około 669 mld USD.

Kluczowym segmentem biznesowym CLD (CLOUD) jest Data enrichment, obejmujący monetyzację danych w oparciu o autorską technologię DMP służącą do ich przetwarzania. Segment ten stanowi główne źródło wzrostu wyników Grupy, która konsekwentnie realizuje plany dalszej globalizacji sprzedaży danych, dokonuje międzynarodowych akwizycji oraz dąży do komercjalizacji swoich technologii.

- Mamy za sobą kolejny bardzo udany kwartał, zarówno wynikowo, jak i operacyjnie. Nasz kluczowy segment z perspektywy rozwoju całej Grupy czyli Data enrichment, odpowiada już za ponad 40% osiąganych przychodów i po raz drugi z rzędu zbliżył się poziomem marży do 70%, poprawiając ubiegłoroczny wynik aż o 45 p.p. Poziom EBITDA Grupy cały czas rośnie, napędzany przez segment Data enrichment, osiągając w II kwartale 4,8 mln PLN czyli 7x więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, a zysk netto jest najwyższy od ponad 3 lat. W chwili obecnej dysponujemy modelem biznesowym o potwierdzonej skuteczności i z wysokim potencjałem do skalowania, na czym będziemy koncentrować się w kolejnych okresach. Fundamentem pod to było m.in. utworzenie spółki zależnej OnProspects Ltd w Londynie, która skupi się na komercjalizacji naszej platformy DSP, służącej do sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie. Pozytywnie na wyniki segmentu Data enrichment wpłynie także nabycie udziałów w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT S.L., która posiada atrakcyjną dla nas sieć dystrybucji danych.

– komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Segment Data consulting obsługujący klientów agencyjnych oraz bezpośrednich zwiększył przychody r/r o 58% i znacząco poprawił poziom EBITDA, osiągając 0,7 mln PLN. Segment Data acquisition zanotował spadek przychodów i rentowności, co jest skutkiem inwestycji w dane o wyższej jakości, na czym korzysta przede wszystkim segment Data enrichment.

- Segment Data acquisition jest w Grupie traktowany jako miejsce do pozyskiwania danych. Są one następnie wykorzystywane głównie w segmencie Data enrichment, który notuje dynamiczne wzrosty i obejmuje trzy obszary: sprzedaż danych, sprzedaż licencji na technologie oraz rozliczenia barterowe. Dynamika wzrostu w Q2 w tym segmencie wyniosła 144%, a sama dynamika sprzedaży danych, bez licencji na technologie i barterów, sięgnęła w skali kwartału 292% - wyjaśnia Piotr Soleniec, dyrektor finansowy Cloud Technologies - Ciągłe prace związane z usprawnianiem naszego modelu pozyskiwania danych, wiążą się z inwestowaniem w dane o wyższym poziomie kaloryczności, co pozwala nam zwiększać marżowość w segmencie Data enrichment i przyczynia się do dynamicznych wzrostów całej Grupy. W II kwartale kolejny raz z rzędu wzrosły nasze środki pieniężne, obecnie wynoszące 23 mln PLN. Jako spółka działająca na globalnym rynku danych stale inwestujemy w rozwój naszych technologii i analizujemy obecnie potencjał wykupu praw do technologii DSP, z której obecnie korzystamy na zasadzie licencji. Środki te są przez nas wykorzystywane także do potencjalnych akwizycji, czego przykładem jest nabycie w czerwcu 24% udziałów, z możliwością zwiększenia tego poziomu do 60% w przyszłości, w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT S.L. z branży marketingu internetowego. To pierwsza zagraniczna inwestycja w historii naszej Grupy. Aktywnie analizujemy rynek pod kątem mniejszych podmiotów, z których pomocą w szybki sposób możemy rozszerzyć naszą sieć dystrybucji danych. – dodaje.

Według raportu Zenith, udział reklamy online w globalnym rynku reklamowym wyniesie w tym roku 58%, to o 10 p.p. więcej niż jeszcze w 2019 roku. Odpowiedź na duże zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw i agencji reklamowych na wysokiej jakości anonimowe cyfrowe dane o internautach to główna działalność Cloud Technologies. Dodatkowo, spółka koncentruje się przede wszystkim na rynku USA, który w 2021 roku będzie odpowiadał za 46% całego wzrostu globalnych wydatków reklamowych.

Cloud Technologies obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmieniła się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie i przetwarza ponad 100 mld anonimowych profili internautów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+