Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Asbis z wyższymi prognozami na 2021 rok

Udostępnij

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc poinformowała o podwyższeniu prognozy wyników finansowych Spółki na 2021 rok.

Nowe prognozy przewidują osiągnięcie przez ASB (ASBIS):

- Przychodów ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,9 mld USD a 3,1 mld USD (poprzednio pomiędzy 2,7 mld USD a 2,9 mld USD),

- Zysku netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 71,0 mln USD a 74,0 mln USD (poprzednio 47,0 mln USD a 51,0 mln USD)

 

Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:

• wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT,

• wyższych niż zakładano niedoborów na rynku w I połowie 2021, skutkujących wyższymi cenami oraz lepszymi marżami,

• zdolnością Grupy do znacznie szybszego wzrostu niż rynek IT.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+