Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

NEUCA w II kw'21 zwiększyła przychody i poprawiła zyski

Udostępnij
  • NEUCA w drugim kwartale 2021 r. poprawiła odczyt NPS z I kwartału, osiągając
  • w tym okresie wskaźnik na poziomie 69 pkt. Grupa zachowuje pozycję lidera
  • w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich badanych przez Monitor Apteczny kategoriach.
  • Udziały rynkowe Grupy w II kwartale wyniosły 31,4%*. W strategicznym obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły poziom 36,9%**.
  • Dzięki rosnącemu poziomowi zaufania do Grupy utrzymuje się wysokie zainteresowanie udziałem aptek niezależnych w programach partnerskich Partner+, Partner i IPRA. Na koniec czerwca 2021 r. w programach uczestniczyło 3154 aptek. W ciągu roku do programów przystąpiło ponad 500 nowych uczestników.

NEUCA w II kwartale br. wypracowała zysk netto bez zdarzeń jednorazowych na poziomie 51,8 mln zł, osiągając rezultat o 65% wyższy niż w II kwartale 2020. Skumulowany wynik netto (bez zdarzeń jednorazowych) I półrocza 2021 r. wyniósł 102,0 mln zł czyli został poprawiony o 26,0% r/r.

Grupa NEU (NEUCA) wypłaciła 44,2 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r., czyli 10 zł dywidendy na akcję.

II kwartał bieżącego roku to czas powrotu do normalności. Rynek hurtu farmaceutycznego w tym okresie cechuje wysoka 30% dynamika, dzięki której z nadwyżką nadrobił  straty z I kwartału. Narastająco po I półroczu dynamika wzrostu rynku wyniosła 0,8% r/r.* Wartość sprzedaży NEUCA przewyższa skumulowaną dynamikę rynku i w I półroczu wynosi 4,63 mld zł, co daje 1,9 % wzrostu r/r. W II kwartale sprzedaż Grupy wyniosła 2,33 mld zł,  co oznacza wzrost o ponad 22%.

- W minionym kwartale Grupa NEUCA skupiała się na podstawowej aktywności - podnoszeniu jakości oferty, serwisu i wsparcia. Uzyskaliśmy historycznie najwyższe wyniki ocen klientów w niezależnych badaniach Monitora Aptecznego, w kategoriach: serwis logistyczny, transportowy, reklamacyjny i telemarketingowy. Wpłynęło to na dalszą poprawę wskaźnika Net Promoter Score , który w II kwartale tego roku osiągnął 69 pkt. Konsekwencją rosnącego zaufania do Grupy jest utrzymanie wysokiego zainteresowania udziałem aptek niezależnych w programach partnerskich Partner+, Partner i IPRA. Cieszy nas sytuacja udanego wzrostu biznesu osiągnięta w warunkach wymuszonych zmian w organizacji pracy, ograniczonego kontaktu z klientami, pracy w systemie zdalnym  i hybrydowym oraz uciążliwym dla pracowników reżimie sanitarnym. Nauczyliśmy się pracować w trudnych warunkach, umiemy realizować cele, współpracować i rozwijać firmę, jednocześnie dbając o podnoszenie poziomu satysfakcji klienta. Jest to kolejny dowód na skuteczność naszego zespołu w budowaniu wartości firmy  

- mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.

 

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

(mln zł) 1H 2021 1H 2020 zmiana  % r/r 2Q 2021  2Q 2020 zmiana
% r/r
Przychody ze sprzedaży 4 630,5  4 546,3 2% 2 331,1 1 908,9 22%
Zysk brutto ze sprzedaży 492,7 449,3 10+% 242,8 202,2 20%
Rentowność brutto 10,64% 9,88% + 0,76 pp. 10,41% 10,59% - 0,18 pp.
EBITDA 138,9 141 -2% 55,7 56,3 -1%
EBIT 101,2 110,1 -8% 36,6 40,2 -9%
Wynik netto 86,1 79,5 8% 36 29,9 20%

 

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

(mln zł) 1H 2021 skoryg 1H 2020 skoryg zmiana  % r/r 2Q 2021 skoryg 2Q 2020 skoryg zmiana % r/r
Przychody ze sprzedaży 4 630,5  4 546,3 2% 2 331,1 1 908,9 22%
Zysk brutto ze sprzedaży 492,7 449,3 10+% 242,8 202,2 20%
Rentowność brutto 10,64% 9,88% + 0,76 pp. 10,41% 10,59% - 0,18 pp.
EBITDA 168,7 142,8 18% 85,4 58,1 47%
EBIT 131 111,9 17% 66,4 42 58%
Wynik netto 102 80,9 26% 51,8 31,4 65%

W I półroczu br. NEUCA odnotowała imponującą w branży dynamikę wzrostu zysku netto bez zdarzeń jednorazowych o 26% rok do roku, osiągając poziom 102 mln zł. W samym II kwartale zysk netto Grupy (bez zdarzeń jednorazowych)  to 51,8 mln zł. W porównaniu do wyniku sprzed roku to znacząco wyższe rezultaty – wynik został poprawiony o 65% (w II kwartale 2020 r. zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 31,4 mln zł).


- Zarówno w II kwartale 2021 roku, jak i całym półroczu osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty finansowe, potwierdzające słuszność realizowanej strategii rozwoju Grupy NEUCA. Na raportowane zyski miał wpływ odpis będący efektem spadku cen rynkowych maseczek ochronnych interwencyjnie zakupionych w pierwszym okresie pandemii. NEUCA oferowała wówczas maseczki aptekom w najniższej rekomendowanej dla pacjenta cenie na rynku (2,50 zł) - uzupełnia Piotr Sucharski.
 

W I półroczu 2021 roku w związku z dynamicznym rozwojem obszaru pacjenckiego, NEUCA wydzieliła dwa segmenty operacyjne: badania kliniczne i przychodnie lekarskie. Łączne przychody z obydwu segmentów wyniosły w ciągu sześciu miesięcy br. 132 mln zł (+64,1% r/r). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 19,7 mln zł (7,2 mln zł w analogicznym okresie i stanowił już 15,1% łącznego zysku EBIT Grupy bez zdarzeń jednorazowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+